Audit v Litoměřické nemocnici neodhalil pochybení

1-nemocnice_litomerice27.09.2013 Aktuality Eva Břeňová

Ve druhé polovině srpna a na počátku září probíhala v nemocnici kontrola útvaru kontroly a interního auditu Městského úřadu v Litoměřicích. Zaměřila se na vybrané oblasti hospodaření v roce 2012, jako jsou finanční plán, inventarizace, oblast mzdových nákladů a čerpání nákladů na reprezentaci.


„Kontroly ze strany zřizovatele probíhají v nemocnici pravidelně, a to minimálně ve dvouleté periodě. Pokaždé je zřizovatelem vybrána určitá oblast ekonomické činnosti, která je důkladně prošetřena,“ informoval člen Správní rady nemocnice a ředitel pro ekonomiku a provoz Vladimír Kestřánek. Stejně jako v předchozích letech, tak ani letos nebyla zjištěna zásadní pochybení, jež by měla vliv na chod či hospodaření nemocnice.

Red

Red