Básník ujde 610km po svých – pomůže tím autismu

Na své pouti od 1. do 31. března 2013 hodlá obejít zhruba na čtyři desítky měst a vísek, ve kterých bude besedovat v kulturních centrech na téma autismus. Dvě z besed se uskuteční i v Městské knihovně Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem. První, na téma autismus, proběhne v úterý 5. března 2013 od 17:30 hodin, druhá beseda o pochodu kolem Prahy v úterý 2. dubna 2013 opět od 17:30 hodin.

K tomuto činu ho vede fakt, že sám má diagnostikován Aspergerův syndrom a dobře ví, s jakými problémy se musí potýkat. 610. rozhodně není jen tak nahodilé číslo – 2.4.2013 uplyne 610 560 hodin ode dne, kdy vyšla práce Dr. H. Aspergera „Die Autistischen Psychopathen im Kindesalter“, takže básník symbolicky ujde za každou uplynulou hodinu metr trati. To nejdůležitější na svém putování vidí v setkávání se s lidmi, v tom, že s nimi může promluvit, podělit se o své zkušenosti a dodat naději těm, kteří si myslí, že s autismem není možné vést plnohodnotný život. Svým entuziazmem naopak přesvědčuje, že ačkoliv je autismus bezesporu životní průšvih, může přinést do života i obohacení a rozhodně nejsou pro tyto lidi všude dveře jen zavřené. Pro šíření osvěty autismu je tato forma určitě velmi příhodná. A právě proto se APLA Praha, střední Čechy, o.s. – asociace pomáhající lidem s autismem a občanské sdružení Adventor, rozhodli převzít nad touto ojedinělou akcí záštitu. Dne 23. 3. se příznivci organizace a několik známých VIP osobností přidá k panu Zgublačenkovi v Berouně a projdou s ním zhruba 5 kilometrovou trasu do Svatého Jana pod Skalou, kde bude kromě besedy s básníkem a několika odborníky na téma autismus připraven i další zajímavý program, jak pro dospělé, tak pro děti, na které čeká například divadélko a spousta soutěží a her. Po té se lze opět připojit k básníkovu putování a dojít s ním na Karlštejn.
Uvítáme každého, kdo se bude chtít k putování připojit, protože tím napomáhá upozornit na fakt, že s autismem se rodí už každé 100. dítě, což rozhodně není zanedbatelné číslo a právě proto je osvěta autismu nesmírně důležitá.
K putování se rovněž připojí dospívající a dospělí lidé s AS a VFA, kteří jsou zapojeni do projektu TWCM – Společně to zvládneme – Together we can manage. Projekt je zaměřen na vytvoření efektivně fungující tematické sítě evropských organizací, které pomáhají lidem s poruchami autistického spektra (PAS) a podporují jejich rodiny.
Když porozumíme lidem s autismem a oni budou mít šanci porozumět světu, uleví se tím mnohým rodinám a hlavně dětem. Putováním s básníkem budou zahájeny Dny osvěty autismu, které se konají každoročně na přelomu dubna a směřují k 2. 4., k datu, které vyhlásila OSN Světovým dnem pro porozumění autismu. V tyto dny bude APLA Praha pořádat ještě několik dalších akcí, o kterých se dozvíte na stránkách www.praha.apla.cz. O putování s básníkem se dozvíte také na: www.adventor.org a www.zgublacenko.cz, kde naleznete celou básníkovu trasu. Připojit se k němu můžete kdekoliv!
Projekt je realizován v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Svými aktivitami přispívá k sociálnímu začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením.
autor: tiskové oddělení města Roudnice
Red

Red