Bitva na Budyňském hradu

Bitva Budyně

 IMG_Budyne2013-119

Bitva nás už potřetí zavedla do doby začínajících Burgundských válek. To byl konflikt mezi Švýcary a Karlem Smělým, posledním vévodou burgundským, který proběhl mezi lety 1474-76. Švýcaři válku vyhráli a přispěli tak k rozpadu Burgundského vévodství. Scénáře využívají možnosti tehdejšího vojenství a průběh střetů lze považovat za poměrně realistický. Ačkoliv příběh vycházel z dobových reálií, včetně některých jednajících postav, kroniky ho nezaznamenaly.

Diváci sledovali příběh dvou panošů Martina a Edmunda, kteří sloužili na malém hrádku kdesi ve švýcarsko-německém pohraničí. Oba se dostali do sporu o čest a v následném souboji byl Martin zabit. Hradnímu pánu Štěpánovi z Hagenbachu se to vůbec nelíbilo a přeživšího Edmunda kázal uvěznit a popravit. Pan Štěpán totiž neměl vůbec dobrou náladu, protože v předchozí bitvě utrpěl od Švýcarů drtivou porážku a ztratil město Fuchsenwald, které před tím sám dobyl (příběh bitvy v roce 2012). Spřádal tedy plány, jak se pomstít a rvačky mezi panoši ho nezajímaly. Do osudu mladého panoše zasáhl hradní kaplan, kterému se zželelo mladého života a panoši pomohl z hradu uprchnout. Ten se mu ale zle odměnil: k hradu přivedl Švýcary, kteří se ho hned pokusili dobýt.

Příkop se naplnil duněním děl, výstřely z arkebuz, svištěním šípů a řinčením mečů a halaparten. Útočící Švýcaři se pokusili zlézt hradby pomocí šestimetrových žebříků, ale burgundská posádka útokům odolala a nakonec s pomocí přivolaných posil vlákala Švýcary do pasti a po krátkém boji nad nimi zvítězila. V závěrečné bitvě zahynul i nerozvážený panoš Edmund. Kromě členů Projektu se akce a bitvy účastnila řada dalších účastníků, z tuzemska i zahraničí. Letos jsme přivítali hosty ze Švýcarska, Francie, Německa a Dánska. Silná slovenská jednotka patří už přímo do širšího okruhu členů projektu. Celkem přijelo kolem 200 kostýmovaných účastníků.

Hlavním dnem akce byla sobota, kdy se otevřel trh, dětská stezka s disciplínami pro malé zbrojnoše a dvorní dámy, na nádvoří se střídala hudba s šermíři, divadlem a probíhaly všechny další aktivity, o kterých jsem se již zmínil. Večer, už za zavřenou branou, se velitel praporce, jeho důstojníci a veškerá posádka usadili na nádvoří k dlouhým stolům a vypukla společná hostina, na které měly kuchařky možnost předvést veškeré svoje umění.

V neděli ráno probudil tábor zvonek svolávající na bohoslužbu. Po ní byl čas na vojenskou zábavu. Proběhl lukostřelecký turnaj a rota města Biel vyzvala ostatní k soutěži v házení sekyrek na cíl v barvách burgundské pavézy. Však věděli, proč to dělají! Měli natrénováno a slavně zvítězili nad družstvy Švýcarské pěchoty a skupiny Basiliske z Basileje.

Akce by nebyla možná bez velké podpory, které se nám dostává od starosty města Budyně a jeho týmu, a také od Nadace Historické a kulturní dědictví města a regionu Budyně nad Ohří. Po dohodě s městem jsme připraveni organizovat další ročník Bitvy Budyně a i v roce 2014 přenést hrad do druhé poloviny 15. století a neklidných časů válek mezi Švýcary a Burgunďany

autor: Martin Pospíšil a Václav Korolus

www.bitva-budyne.cz

www.rattenchwanz.cz

Red

Red