Ceny hejtmana za rok 2017 předány významným osobnostem Ústeckého kraje

 

Symfonickým pochodem Josefa Suka V nový život začal slavnostní večer v teplickém domě kultury, kde hejtman Ústeckého kraje spolu s jednatelem společnosti Net4Gas Radkem Benčíkem předali už posedmé Ceny hejtmana pěti významným osobnostem Ústeckého kraje.

„Sešli jsme se zde, abychom oslavili nejen dvě významná osmičková výročí, ale také předali ceny pěti osobnostem. Velmi mě těší, že mohu na jednom podiu stát s významnými osobami našeho kraje, které svoji píli a schopnosti zúročují právě v tomto regionu. Za to vám patří obrovský dík a uznání,“ přivítal zaplněné hlediště hejtman Oldřich Bubeníček.

Cenu hejtmana za rok 2017 v oblasti kultury získala Severočeská filharmonie Teplice, za vědu a výzkum si cenu odnesla docentka Zdeňka Kolská, v obla sti sociální a zdravotní včetně záchrany lidského života uspěla zakladatelka Nadace VK Veronika Kašáková, v kategorii regionální rozvoj cenu získal zakladatel zubrnického skanzenu František Ledvinka a za sport si cenu odnesl šéftrenér karate Josef Rajchert.

Nominace procházejí posouzením komisí Rady Ústeckého kraje a radní následně doporučí konkrétní jména Zastupitelstvu Ústeckého kraje, které o udělení rozhoduje. Letos na krajský úřad dorazilo 25 nominací.

Slavnostní večer byl nejen oslavou stého výročí vzniku samostatného Československa, které si tento rok připomínáme, ale také oslavou dalšího významného osmičkového výročí. Severočeská filharmonie Teplice slaví úctyhodných 180 let od svého vzniku.  Po slavnostním předávání Ceny hejtmana si publikum mohlo užít koncert právě Severočeské filharmonie. Součástí večera byl také křest knihy, která byla vydána na počet výročí SČF Teplice. Generálním partnerem akce byla společnost NET4GAS.

Severočeská filharmonie Teplice je významným, světově uznávaným a jediným profesionálním symfonickým orchestrem v Ústeckém kraji, jehož historie sahá až na počátek 19. století. Sdružuje nejlepší profesionální umělce z regionu. Účinkuje na festivalech po celé ČR (Pražské jaro, Janáčkův máj, Festival Český Krumlov, aj.), má své posluchače ve většině zemí celé Evropy a koncertovala též v pro nás exotických zemích, jakými je například Vietnam, Malajsie, Kambodža, Brunej, Chile nebo Argentina. Organizačně zajišťuje největší hudební festival na území regionu – Hudební festival Ludwiga van Beethovena.

 

Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Aktivně se věnuje popularizaci přírodních věd a technických oborů. Je autorkou či spoluautorkou 120 původních vědeckých prací v mezinárodních časopisech, 2 patentů, několika studijních skript, a počet citačních ohlasů je 1261 – což svědčí o vysoké citovanosti její práce. V oblasti nanotechnologií spolupracuje s různými institucemi na vývoji nových nanostrukturovaných materiálů pro různé aplikace v oblasti elektroni ky, optiky i medicíny.

 

Veronika Kašáková spolu s bratrem vyrůstala v dětském domově ve Vysoké Peci u Chomutova. V roce 2016 založila Nadační fond Veroniky Kašákové, který podporuje děti v dětských domovech tak, aby mohly žít plnohodnotný život a byly připraveny na překážky v běžném životě po opuštění dětského domova. O životě v dětském domově, o všech nesnázích a propadech napsala ve svých šestadvaceti letech knihu, která je její velmi otevřenou zpovědí.

 

PhDr. František Ledvinka se zasloužil o zachování mnoha objektů lidových staveb, které byly odsouzeny k demolici a o vytvoření skanzenu v Zubrnicích, který je vesnickou památkovou rezervací. Zorganizoval rozebrání staveb, jejich přestěhování a znovupostavení. Jeho zásluhou vznikl největší a nejvýznamnější skanzen v Ústeckém kraji, který ročně navštíví téměř 20 000 návštěvníků. V Muzeu jsou každoročně pořádány tyto akce: Masopustní průvod obcí, Velikonoce, Zubrnický jarmark, Závislý zubr, Pouť sv. Máří Magdalény, Podzim na vesnici a Vánoce ve skanzenu. Za svůj celoživotní přínos českému muzejnictví a záchranu národopisné cenné lokality získal prestižní cenu Artis Bohemiae Amicis (Přátelé českého umění).

 

Mgr. Josef Rajchert téměř 30 úspěšně vede největší klub karate v Ústeckém kraji. Je několikanásobným mistrem ČR v karate. Trénoval více jak 1 500 začínajících karatistů, některé z nich připravil až k titulům mistrů ČR, mistrů Evropy i světa. V současné době působí jako vedoucí trenér kolektivu trenérů. Již 25 let působí ve funkci předsedy Ústeckého krajského svazu karate a zasedá v předsednictvu Sportovní unie Ústí nad Labem. Už 22 let vede úsek rozhodčích Českého svazu karate a je držitelem mezinárodní licence World Karate Federation a evropské organizace European Karate Federation. V roce 2017 obdržel zlatý odznak světové federace WKF za 20 let činné služby rozhodčího. Je organizátorem dění ve sportovním karat e v regionu.

Red

Red