Katedrála v Litoměřicích byla o adventní neděli plná hudby

První adventní neděli naplnili trubači, pěvecké sbory i varhany celou katedrálu sv. Štěpána v Litoměřicích hudbou. Akce se konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a biskupa litoměřického Mons. Jana Baxanta.

Hlavní myšlenkou koncertu bylo zaplnit celý prostor katedrály hudbou, která zdaleka nebude znít jen z hudebního kůru. V rámci koncertu vystoupil pod vedením sbormistra Václava Hanče, pěvecký chlapecký sbor Páni kluci, pod vedením Jana Zástěry chrámový soubor Collegium hortense a žesťové kvinteto Hudby Hradní stráže. Návštěvníci si také vychutnali majestátní zvuk velkých varhan i na unikátní staré varhany v chóru katedrály.

Katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích je z hlediska církevní hierarchie nejvýznamnější chrám v kraji. Stavba symbolizuje téměř tisíciletou duchovní t radici založenou spolu s litoměřickou kapitulou již v roce 1057.

V 17. století byla tato tradice posílena zřízením úřadu biskupa a nahrazením starého přemyslovského kostela barokní novostavbou katedrály. Ta se postupem času stala nejen formálním středem duchovního života v celé diecézi, ale také místem, kde si podávalo ruce stavitelské a výtvarné umění s uměním hudebním.

Úvodní proslov krajské radní Jitky Sachetové.

Proslov biskupa litoměřického Mons. Jana Baxanta.

Red

Red