Vzpomínka na PhDr. Alenu Potůčkovou

S velkým zármutkem oznamujeme, že dne 6. 11. 2018 nás po těžké nemoci opustila
ředitelka Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, paní Alena Potůčková.

PhDr. Alena Potůčková, roz. Machoninová, se narodila 19. 3. 1953 v Roudnici nad Labem, kde též do svých 16 let vyrůstala a kde se zrodil její zájem o výtvarné umění. Zde navštěvovala roudnickou Lidovou školu umění, pod vedením osvícené pedagožky Olgy Vaicové, a především od otevření nové budovy roudnické galerie v roce 1965 pravidelně docházela na výstavy a přednášky organizované tehdejším ředitelem Milošem Saxlem. Gymnaziální studia započala též v Roudnici a ukončila v Praze, kam se s rodiči v roce 1969 přestěhovala. Vystudovala dějiny umění a etnografii na Masarykově univerzitě (tehdejší UJEP) v Brně. Po studiích se vrátila do Prahy a od roku 1977 byla zaměstnána v Národní galerii v oddělení regionálních galerií. To jí umožnilo zabývat se odbornou prací těchto institucí – specifickým českým fenoménem, který se zrodil na přelomu 50. a 60. let v podobě galerijní sítě sestávající z 25 nově založených institucí, mezi něž náležela i roudnická galerie. Později působila v Národní galerii ve sbírce moderního umění. Počátkem 80. let absolvovala půlroční stáž v Paříži. Od roku 1992 pracovala dlouhá léta jako kurátorka středočeské galerie – Českého muzea výtvarného umění v Praze (dnešní GASK v Kutné Hoře). Těžištěm jejího zájmu se tehdy stalo umění druhé poloviny 20. století. V roce 2008 se stala ředitelkou Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, kde navázala na kulturní a výtvarné tradice Roudnice spojené s geniem loci lobkowiczkého zámku a jeho sbírkou a se zakladatelskými osobnostmi galerie Augustem Švagrovským a Milošem Saxlem.

V době desetiletého působení v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem završila svůj profesní růst, v němž mohla plně uplatnit svůj intelekt, talent i citlivého ducha. Zasloužila se o přípravu mnoha velkolepých výstavních projektů (komponovaných do tematických cyklů), v nichž ovšem nezapomínala klást důraz na vztah k Podřipsku a Ústeckému kraji. Stála za organizováním stěžejních kulturních a společenskovědních akcí města, spjatých kromě jiného s historií regionu, akcemi pro záchranu barokního pivovaru atd. Díky svému odbornému přehledu a osobním kontaktům zásadním způsobem rozšířila galerijní sbírky. Zásluhou její intuice a nadstandardního pracovního nasazení získala galerie v roce 2010 zvláštní cenu v rámci Národní soutěže muzeí Gloria musaealis za výstavu „Hans Hesse / Pašijový cyklus z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem“. V témže roce získala titul Podřipan roku, udělovaný Vlastivědným spolkem Říp za příkladnou propagaci regionu Podřipsko. Vedle pestré publikační a výstavní činnosti byla iniciátorem oslav významných jubileí roudnické galerie. U této příležitosti byly vydány dva rozsáhlé katalogy – „100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem ke stému výročí založení“ a „50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem“ k padesátému výročí od otevření nové galerijní budovy. Až do posledních dní se aktivně podílela také na bohatém programu jubilejního roku 2018. Vedle ředitelské funkce byla členkou předsednictva Rady galerií ČR a řady kulturních komisí po celé republice.

PhDr. Alena Potůčková se nesmazatelně zapsala do dějin roudnického kulturního života a galerie – instituce, která jí byla tak drahá a kterou se svrchovanou erudicí vedla k jednoznačně nadregionálnímu přesahu.

Říká se, že pod velkými stromy nic neroste. Alena Potůčková byla toho pravým opakem – nádherný košatý strom, který dává růst všemu a všem.

S láskou a úctou na ni budeme vzpomínat.

Tým zaměstnanců GMU v Roudnici nad Labem

paní ředitelka PhDr. Alena Potůčková

 

Red

Red