Černěves získala finanční dar z ministerstva práce

 

Obec Černěves ve čtvrtek 27. června 2013 navštívila mpsv černěves dar1 mpsv černěves dar mpsv černěves dar2 Tyto peníze vybrali mezi sebou zaměstnanci Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálních zabezpečení.

Farní charita Roudnice nad Labem byla oslovena Charitou Česká republika, aby pro tento účel vytipovala obec, do které by dar mohl být věnován. Černěves je jednou z několika obcí na roudnicku, kde farní charita pomáhala. Během povodní byla obec poškozená a nebýt ochranného valu, který občané udělali společně s dobrovolnými hasiči na návsi, zasáhla by voda mnohem větší část obce.

Na základě šetření charity v postižených domácnostech a konzultací se starostkou obce Jitkou Dyrynkovou, byly vytipovány rodiny, které dostanou peněžní dar z této sbírky.

Paní ministryně přivezla od svých zaměstnanců celkem 69. 501,- Kč, které budou rozděleny mezi nejpostiženější domácnosti. Při své návštěvě se paní Ludmila Müllerová setkala na obecním úřadě nejenom se starostkou, ale i se zastupiteli obce a vedením roudnické charity, která celou akci zaštiťovala. Navštívila i jednu poškozenou rodinu, kde si osobně prohlédla rodinný dům a promluvila
s mladou rodinou, která v domečku bydlí.

Farní charita Roudnice nad Labem si velice váží toho, že se stala zprostředkovatelem pomoci od pracovníků státní instituce, která je za svoji práci lidmi často kritizována. V tomto případě však musíme poopravit názor a poděkovat za jejich štědrost, která teď pomůže konkrétním rodinám s dětmi.

M.Lysáčková, FCH Rce n.L.

Red

Red