ČSSD v Roudnici žádá vystoupení jejich člena z rady města

srytrČSSD v Roudnici nad Labem vyzvala místostarostu Šrytra k odstoupení z rady
města

Místní organizace ČSSD v Roudnici nad Labem (MO) v úterý 14. 5. 2013 na své
členské schůzi svým usnesením vyzvala zastupitele, radního a místostarostu
města Roudnice nad Labem Pavla Šrytra k odstoupení z Rady města Roudnice nad
Labem a to z důvodu neplnění volebního programu.

Schůze byla mimo jiné svolána, aby Pavel Šrytr podal členské základně
vysvětlení, z jakého důvodu nerespektuje usnesení, která byla schválena na
členských schůzích místní organizace ČSSD v Roudnici nad Labem.

„Pavel Šrytr získal před volbami důvěru členů místní organizace, proto byl na
kandidátku komunálních voleb nominován a mohl se stát zastupitelem. Měl by
proto respektovat stanoviska a usnesení organizace,“ uvedl předseda MO Ing.
Vladimír Vlk.

Při jednání pan Pavel Šrytr nedokázal předložit relevantní důvod ke svému
chování a rovněž nedokázal vysvětlit, z jakého důvodu hlasoval na zasedání ZM
Roudnice nad Labem dne 19. 12. 2013 pro zvýšení poplatku za svoz a likvidaci
komunálního odpadu, což bylo v rozporu s volebním programem místní organizace
ČSSD v Roudnici nad Labem.

„Místní organizace ČSSD svým usnesením dala najevo, že se distancuje od
jednání současného vedení města Roudnice nad Labem a očekává, že místostarosta
Pavel Šrytr se bude řídit schváleným usnesením a v nejbližších dnech odstoupí
z Rady města Roudnice nad Labem,“ doplnil Vlk.

Tisková zpráva
MO ČSSD Roudnice nad Labem

Red

Red