Dejme šanci dětské knize na druhý život

Když se zamiluje kůň, Heřman a Mařinka, Čtyři a půl kamaráda… a mnoho dalších knih se již soustřeďují na dětském oddělení Knihovny K.H.Máchy v Litoměřicíchdíky projektu SENSEN  a také díky Vám (více na www.sensen.cz).  Projekt Druhý život dětské knihy je systém shromažďování a distribuce nových i starších dětských knih za účelem podpory čtení u dětí.


Do projektu se zapojili také aktivní senioři – dobrovolníci, kteří ve svém okolí vyhledávají spoluobčany ochotné věnovat nepoškozené a obsahově kvalitní tituly.

Knihy budou v rámci akce Den pro dětskou knihu předány rodinám s dětmi, které nemají dostatek finančních prostředků na nákup nových kniha také sociálním zařízením (Nízkoprahový klub Oáza, Naděje o.s., FOD Klokánek aj.). (více na www.sensen.cz)

Přijďte se svými dětmi oslavit Den pro dětskou knihu.

Kdy: 1.12.2012 od 9.00 – 12.00 hodin
Kde: Dětské oddělení
Čeká Vás příjemně strávené dopoledne – při čaji a malém občerstvení si mohou vaše děti vybrat z darovaných knih tu, která je zaujme…
(Zora Čuchalová, dětské oddělení knihovny)

05.11.2012 Aktuality Eva Břeňová

Red

Red