Půlmaraton se stává rodinným stříbrem kraje

Ocenění pojmem rodinné stří- bro Ústeckého kraje si po pěti letech konání získala úspěšná sportovní akce s oficiálním názvem Matonni 1/2Maraton Ústí nad Labem. Organizátorům to při jejich předvánoční návštěvě krajského úřadu řekl 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák.

„Akci jsme vyhodnotili jako natolik významnou, že pro pří- ští rok počítáme s její finanční podporou,“ sdělil viditelně potěšenému předsedovi organizačního výboru běžecké ligy RunCzech Carlo Capalbovi náměstek hejtmana. Pozitivní přístup kraje ke sportovní akci dokládá i záštita hejtmana Oldřicha Bubeníčka pro nacházející ročník, kterou převzal Carlo Capalbo z rukou Stanislava Rybáka.

„Z naší strany chceme poděkovat za nesmírnou pomoc, vstřícnost a spolupráci, které se nám od kraje každoročně dostává,“ řekl muž, který doslova rozběhal celou republiku. Představitele kraje požádal rovněž o tlumočení poděkování všem zainteresovaným integrovaným složkám, bez jejichž pomoci by se tak náročná akce nemohla uskutečnit.

Image„Pro nadcházející ročník připravujeme několik novinek,“ slibuje Carlo Capalbo už nyní. Stálý zůstane loni osvědčený sobotní termín, pro rok 2016 s datem 17. září. Sportovci se mohou těšit na navýšení kapacity nejen půlmaratonové- ho běhu, ale především tolik oblíbeného rodinného běhu. Už dnes, po čtrnácti dnech od zahájení registrací, je již 35 procent čísel vyprodáno. Jak předseda organizačního výboru RunCzech dodal, pro nadcházející období se zamě- řují na asijské státy a chtěli by také do Ústí nad Labem přivézt běžce z Číny a Japonska, kterým má celý region na severu Čech co nabídnout i v jiných směrech

Red

Red