Nezvyšujte poplatky za svoz odpadu," vyzval starosty L. Chlupáč

05.11.2012 Aktuality Eva Břeňová

Pokud to jen trochu jde, nezvyšujte lidem poplatek za svoz komunálního odpadu. Na představitele měst takto apeloval Ladislav Chlupáč, starosta Litoměřic, které v závěru minulého týdne hostily Klub starostů měst Litoměřicka.


Litoměřická radnice v příštím roce zvýšení poplatků za svoz komunálního odpadu neplánuje. A to i přesto, že dle nové legislativy mají obce a města pravomoc jej zvýšit až na tisíc korun za osobu a rok. V současné době v Litoměřicích činí 498 korun, tedy polovinu možné částky, která je konstantní již několik let. „Roste počet domácností, které se ocitají v tíživé finanční situaci. Neměli bychom je proto dále zatěžovat, přestože náklady na svoz domovního odpadu rostou, a ubírají z rozpočtů měst a obcí,“ konstatoval starosta Chlupáč. Druhým aspektem pak je obava z možného snížení množství separovaného odpadu, které je přitom na Litoměřicku jedno z nejvyšších. Což ostatně dokládají výsledky v krajské soutěži Skleněná popelnice, v níž se na předních příčkách objevují právě města z Litoměřicka.

Vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích Pavel Gryndler pak členy Klubu starostů měst informoval o aktuálních problémech odpadového hospodářství. Kromě jiného upozornil i na separaci biologického odpadu, která v budoucnu bude pro obce povinná. „V Litoměřicích jsme ji již zavedli, a to na bázi dobrovolnosti. Dosahujeme přitom dobrých výsledků. V současné době již máme kolem pěti set míst, z nichž biologicky rozložitelný odpad svážíme,“ informoval vedoucí odboru Gryndler.

Red

Red