Deratizace města Roudnice nad Labem

V průběhu měsíce května bude provedena opět na území města Roudnice nad Labem jarní etapa deratizace škodlivých hlodavců. Na základě výsledků monitoringu bude deratizace provedena na plochách a prostranstvích v ulicích Hornická, Vrchlického, Alej 17. listopadu, Okružní, Neklanova, Bořivojova, Dělnická, Komenského, Třebízského, Mlýnská, Řipská, Na Urbance a nám. 28. října.

Další celoplošná deratizace je plánována na podzim roku 2013. V případě zjištění zvýšeného ohniska hlodavců je možno tuto skutečnost nahlásit na odboru životního prostředí.

 | Milena Kaánová, OŽP | Tisková zpráva města

Red

Red