PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY ZKOMPLIKUJÍ ROUDNICKOU DOPRAVU

Prvním červnovým dnem začne finální fáze napojení nového úseku městského obchvatu. Na čtvrt roku se tak uzavře silnice II/240, jedna z nejdůležitějších komunikací, propojující Roudnici nad Labem s exitem 29 dálnice D8. Do města se tak řidiči osobních automobilů z tohoto směru dostanou pouze přes městskou část Podlusky. Nákladní doprava je odkláněna na Mělník a Litoměřice. Práce však stále probíhají dle předem stanoveného harmonogramu. S úvodem nového školního roku bychom se tak v září již měli dočkat otevření celého úseku spojujícího Podlusky a bezděkovskou průmyslovou zónu. 

Letošní prázdniny budou pro řidiče opravdovou zkouškou trpělivosti. Avizované výkopové a rekonstrukční práce totiž od července na půldruhého roku zneprůjezdní i Riegrovu ulici. Cesta do historického centra na Karlovo náměstí, dále přes Labe a zpět tak bude dočasně vedena v obou směrech ulicí Nerudova.

„Investor oprav vodovodu a kanalizace (SVS a.s.) se bohužel zdržel s výběrem zhotovitele. Původně avizovaný dřívější termín zahájení prací tak z jejich strany nebylo možné dodržet, a proto vítězná firma (Emvi Pro s.r.o.) se stavbou začíná o měsíc později. Takové věci se dějí, od investora se nejedná o porušení žádného smluvního vztahu. Všechny strany jsou přesvědčeny, že se podaří práce dokončit v potřebném termínu tak, abychom v Riegrově mohli plynule navázat vlastní investicí do kompletní rekonstrukce uličního prostoru. V nejbližším kontaktu jsme samozřejmě s rezidenty, kterých se probíhající práce dotknou nejvíce. Se všemi se ještě před zahájením stavby společně setkáme a dostanou příležitost získat odpovědi i přímo od zástupců investora a zhotovitelské firmy“
 řekl místostarosta Jiří řezníček, do jehož gesce stavba spadá.

Více o výkopových pracích a návazném projektu kompletní rekonstrukce povrchů Riegrovy ulice naleznete ZDE.

Red

Red