v Libochovicích se poklonili obětem války

Předvečer výročí osvobození naší vlasti od fašismu se libochovičtí občané poklonili obětem války

Bilance obětí Německého fašismu v Libochovicích a okolí je na tak malé městečko úctyhodná. Od roku 1939 do roku 1945 bylo zabito 138 občanů města a okolí.

Na pokraji Českého středohoří, pod výraznou siluetou zříceniny hradu Házmburk, leží malé městečko. Malé co do rozlohy a počtu obyvatel, žilo v něm tehdy 2772 obyvatel, ale velké svým duchem a bojovým odhodláním.

Již prvním vyvěšením vlajky s hákovým křížem na budově radnice vznikly přímo ve městě tajné odbojové organizace. Jako první vznikla v Libochovicích vojenská organizace Obrana národa a hned po ní ilegální organizace KSČ. Jako poslední vznikla ve městě velmi početná sokolská tajná organizace Jindra.

První obětí byl 19.listopadu roku 1940 velitel Libochovické Obrany národa lékárník PhMr.Stanislav Rösch. Po té co si pro něj přišlo Gestapo, požil prudký jed a při loučení s manželkou se skácel mrtvý k zemi. Další zatýkání odbojářů na libochovicku přišlo v roce 1941, ale to nejhorší to mělo město postihnout až o rok později.

Od 19 ledna roku 1942 začalo pomalé zatýkání jednotlivých odbojářů z různých skupin, tak jak na ně Gestapo postupně přicházelo. Nikdo si v tehdejší černé době nemohl být jistý. V únoru došlo k přesunu všech místních občanů židovské národnosti do Terezína a později do likvidačních koncentračních táborů. Ovšem to nejhorší mělo teprve přijít. 10.duben je v Libochovických kronikách zaznamenán jako Černá sobota. Tehdy kladenské Gestapo pozatýkalo jen ve městě 42 občanů. Výslechy byly kruté a krvavé. V ten den byla téměř zlikvidována organizace Obrana národa a zdecimovány organizace Jindra a ilegální KSČ.

1.července – dva dny před úředním ukončením stanného práva. Je dvacet dní po vyvraždění a vypálení Lidic, týden po zkáze Ležáků. Toho dne – ve středu v podvečer – je postupně přivedeno k popravčím kůlům střelnice v Praze-Kobylisích 38 statečných z Libochovic. Z žádného malého města nebylo za celé stanné právo popraveno na střelnicích gestapa (kromě Lidic) tolik občanů najednou v jediném dnu, jako z Libochovic.

Ani to však neodradilo statečné obyvatele Libochovic a ve městě stále pracovaly odbojové organizace. Nikdo nedělal rozdíly, komunisté pomáhali Obraně národa a sokolům a zase naopak. Velikou solidaritu a pomoc projevili i libochovští četníci, kteří vždy včas varovali ty kterých se týkala domovní prohlídka či zatčení. Ovšem ani oni nebyli všemocní.

Válka si vybrala na Libochovicku svoji daň a naší povinností je odkaz popravených předávat dál na mladou generaci, které jsou mnohdy předkládány upravené informace. Proto si v Libochovicích 7.května připomenuli občané napříč politickým spektrem, oběti těch, kteří bojovali za záchranu našeho národa a naší vlasti. Čestnou stráž stáli mladí členové T.O.Bílý zajíc a Junák Libochovice. Hlavní projevy měla starostka města Ing.J.Holá a za Ústecký kraj, zastupitel PaedDr. Zdeněk Dušek. Zahráli a zarecitovali žáci ZUŠ a ZŠ Libochovice.

Red

Red