Hrad bude sloučen s domem kultury

 

Litoměřický hrad se na základě rozhodnutí rady města stane k 1. dubnu součástí Městských kulturních zařízení Litoměřice, stejně jako tomu je v případě domu kultury, kina a divadla. Smyslem tohoto kroku je propojit oba prostory a nabízet je a propagovat jednotně jako multifunkční kulturní a kongresové centrum určené k pořádání kongresů, kulturních, společenských, vzdělávacích a osvětových akcí a další zájmové činnosti vedoucí k uspokojení kulturních potřeb souvisejících s aktivním využitím volného času obyvatel města i jeho návštěvníků.

„Tento krok přinese v budoucnu finanční úspory městu a zvýší potenciál dalšího využití poté, co byly v listopadu loňského roku splněny podmínky udržitelnosti projektu Svatostánek českého vinařství, díky kterému došlo k revitalizaci bývalého gotického hradu,“ vysvětlil místostarosta Karel Krejza. Kalendář již nasmlouvaných hradních akcí pro letošní rok zůstává nezměněn.

Hrad až dosud spravovalo Centrum cestovního ruchu Litoměřice, tedy příspěvková organizace města. Ta bude ve své činnosti, spočívající v propagaci a marketingu města, i nadále pokračovat. Pouze zaměstnanci zajišťující chod hradu přejdou pod MKZ.

Red

Red