Devětačtyřicátý týden na silnicích

Přehled dopravní nehodovosti v období od 3.12.2012 do 9.12.2012

Během uplynulého týdne došlo na litoměřických silnicích k pětadvaceti dopravním nehodám, při nichž byl jeden člověk lehce zraněn. Lidský život byl ušetřen. Těžká zranění nebyla zjištěna. Nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost s devíti případy. Nesprávný způsob jízdy s opomenutou předností v jízdě se současně objevily dvakrát. Zbylých dvanáct je vedeno v kategorii ostatních blíže neurčených. Alkohol nebyl zjištěn u žádného účastníka dopravních nehod.
Oproti letošnímu roku v loni došlo pouze ke dvaceti dopravním nehodám, při nichž se zranili dva lidé těžce, dva lehce. Lidský život byl ušetřen. Škoda způsobená dopravními kolizemi dosáhla 1.047.000,- Kč. Osmkrát byla příčinou nepřiměřená rychlost, jedenkrát opomenutá přednost v jízdě a současně i nesprávný způsob jízdy. Alkohol byl zjištěn u tří řidičů dopravních prostředků.
Děčín, 10. prosince 2012
nprap. Petra Trypesová
Red

Red