Vánoční čas ve škole

Nastal čas dětí a nadějí, utichly spory a hádky, z nebe se na Zemi snášejí vánoční svátky. Tak to jsou slova z písničky J. Uhlíře a Z. Svěráka a plně vystihují vánoční atmosféru. Měsíc prosinec mají žáci asi nejraději, je totiž plný vánočních překvapení, a že jich na ně na naší škole Všehrdova 1 v Lovosicích čeká! Čtyřlístek máme jako logo a ten přináší štěstí, ale také různá vystoupení.

Náš měsíc je vánočně projektový, věnujeme se tradicím oslav Vánoc. Na žáky čekala nádherná výstava Čerti ve škole, kterou si můžete prohlédnout v prostorách školy. Už i z chodeb a tříd na Vás dýchne atmosféra Vánoc, dozvíte se o sv. Barboře, Mikuláši i Lucii.

Pěvecký soubor Školáček pod vedením Mgr. Vosické a Mgr. Kuglerové má pro rodiče i žáky připraveno více vánočních vystoupení, moc se těšíme na Vánoční koncert v kostele sv. Václava v Lovosicích a na koncertě místního gymnázia. Třída 2. A si s paní uč. Mgr. Reicheltovou připravila pro rodiče a rodinné příslušníky divadelní vystoupení. Zahanbit se nedá ani divadelní kroužek „Čtyřlístek“, který sehraje svou premiéru hry O skřítkovi. Nadělování začne již i vystoupením Petra Ševčíka, účastníka Supestar, které je jedním z dárků.

Tradicí naší školičky je společné vánoční posezení a program v poslední den před odchodem na vánoční prázdniny. Poté se již děti rozeběhnou ke svým rodinám, se kterými prožijí klidné a pokojné Vánoce . Všem přejeme totéž a také štěstí a zdraví do nadcházejícího roku 2013.

Více se o akcích školy můžete dozvědět na www. zsvsehrdova.cz a také při Týdnu otevřených dveří, který se koná od 14.1. -18.1. 2013 od 8,00- 16,00. Srdečně Vás zveme.

Za kolektiv zaměstnanců

Mgr. Monika Zemanová

Red

Red