Dobrovolník roku v Roudnici

V Roudnici nad Labem vybrali podruhé dobrovolníka roku

 pod záštitou starosty města Vladimíra Urbana ve čtvrtek 6. prosince 2012 od 18:00 hodin v roudnické galerii. Na organizaci Křesadla 2012 se podílí společně město Roudnice nad Labem, Centrum Hláska, Trhni se, o.s., Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem a Národní dobrovolnické centrum Hestia, o.s.

Křesadlo bývá nazýváno cenou pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Ve třináctičlenné porotě zasedli například držitelé Křesadla 2011 Mgr. Pavel Chaloupka, 

manželé Zuzana a Jiří Zrzaví a Tereza Hajncová, dále osobnosti Roudnicka i lidé tradičně spojovaní s dobrovolnictvím, jako například PhDr. Jiří Tošner, 

předseda Národního dobrovolnického centra HESTIA a Mgr. Jan Dolínek, ředitel Nadačního fondu Veolia. Měli nesnadný úkol, protože ve 2. ročníku ocenění Křesadlo se sešlo 13 velmi kvalitních nominací z nejrůznějších oblastí dobrovolnictví: práce s dětmi, kultura, etnografie, sport, atd. Přítomný starosta Vladimír Urban poděkoval porotcům za zodpovědnost, s jakou se svého úkolu zhostili, a vyjádřil své uznání všem letošním nominovaným.

Držitel Křesadla 2012 i ostatní dobrovolníci budou veřejnosti představeni na slavnostním vyhlášení výsledků dne 6. prosince v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem.

Red

Red