Litoměřice pozici na špici obhájily

Město Litoměřice již popáté obhájilo kategorii B (dosud nejvyšší) sady kritérií Místní agendy 21. Upevnilo tak svou pozici na špici Národní sítě Zdravých měst v ČR. V Kaiserštejnském paláci v Praze převzali 20. listopadu z rukou senátorky Boženy Sekaninové zástupci města certifikát. Litoměřice reprezentoval starosta Ladislav Chlupáč, politik Zdravého města Petr Hermann a zástupci oddělení projektů a strategií městského úřadu Antonín Tym, Jaroslav Klusák a Rita Vlčková.

Slavnostnímu aktu však předcházela druhá část obhajoby celoroční práce. Zástupci sedmi nejpokročilejších municipalit v ČR prezentovali před hodnotiteli a zástupci Zdravých měst, obcí a mikroregionů z celé republiky, co se jim v roce 2012 podařilo a jak systémově pracují na tom, aby se kvalita života obyvatel zvyšovala.

Šlo o zakončení několik měsíců trvající práce, jež v říjnu vrcholila v prostorách litoměřického hradu první částí veřejné obhajoby, která proběhla za účasti zástupců několika ministerstev, Národní sítě Zdravých měst, pracovní skupiny Místní agenda 21 (MA 21), krajského úřadu, odborníků z Karlovy univerzity a dalších institucí. Vedení radnice společně s vedoucími odborů městského úřadu, členy komise Zdravého města Litoměřice a zástupci partnerských organizací přesvědčilo o kvalitě veřejné správy.

Prezentace celoroční práce úřadu s veřejností probíhala v řadě oblastí. Na systémový postup v oblasti energetiky, kde Litoměřice patří k nejlepším v republice, upozornil energetický manažer města Jaroslav Klusák. „Druhá část prezentací byla věnována jednotlivým oblastem, které vedou k takzvané udržitelné budoucnosti, jako je životní prostředí, místní ekonomika a podnikání, udržitelná doprava a spotřeba, výchova a vzdělání, kultura a místní tradice, komunitní život a sociální prostředí, odpovědná spotřeba a výroba, zdraví, správa věcí veřejných a územní rozvoj. Blok prezentací uzavřela Marcela Trejbalová s informacemi o dosažených úspěších Fairtadového města Litoměřice v oblasti nazvané globální odpovědnost,“ popsala průběh koordinátorka projektu Zdravé město Litoměřice a MA 21 Rita Vlčková. V poslední části obhajoby prezentující odpovídali na četné dotazy hodnotící komise.

 

 

Text pod foto:

Na první fotografi jou zástupci města Litoměřice v čele se starostou Ladislavem Chlupáčem (uprostřed), ředitel Národní sítě Zdravých měst Petr Švec (vlevo) a Marie Petrová, předsedkyně hodnotící komise (třetí zprava).

______________________________________________________________________________

Tiskovou zprávu vydala 21. listopadu 2012

Eva Břeňová, mediální zástupce Města Litoměřice

Red

Red