Lovosické gymnázium nově součástí mezinárodního projektu


KLIMATICKÉ ZMĚNY / Školní třídy Kvarty a Kvinty budou své závěry prezentovat vrstevníkům z dalších států v rámci projektu
LOVOSICE – Jako jedna z pěti českých škol je lovosické gymnázium nově součástí mezinárodního projektu „Model Climate Conferences“. Klimatičtí velvyslanci z České republiky se v rámci projektu elektronicky spojí s dalšími konferenčními

státy z Evropy. Žáci z víceletého gymnázia (Kvarta a Kvinta) v rámci workshopů na přípravách již pracují.
„Uvedená aktivita nám poskytne příležitost k rozvoji znalostí a kritického uvažování studentů ohledně klimatických změn a metod k omezování jejich vlivů,“ uvedla k tomu školní koordinátorka projektu, učitelka zeměpisu Alena Ruppertová. Tato konference se propojí i se školami z Anglie a Polska, v rámci výuky zároveň rozvíjí mezipředmětové vztahy, má přímou návaznost na biologii, občanskou výchovu a zeměpis. Konference budou také v přímém propojení s Katarem, kde ve stejném termínu zasedá 18. konference OSN o změnách klimatu.
Projekt by měl účastníky posílit ve zkušenostech s výzkumem, v kritickém uvažováním o složitých problémech, v získávání sebevědomí v komunikaci, dovednostech ve vyjednávání i ve spolupráci a znalosti v oblastech klimatických změn a globálních jevů.

Popis projektu

V přípravné fázi žáci zapojených škol vytváří tzv. klimatické týmy, které budou reprezentovat jednotlivé státy světa. Následně se realizují výukové programy o klimatických změnách a žáci dostanou za úkol zjistit informace a klimatickou situaci své konferenční země. Získané materiály pak mohou v průběhu projektu konzultovat s žáky v Polsku a ve Velké Británii, kteří mají stejnou úlohu. Klimatické týmy se po celou dobu projektu připravují na jeho vyvrcholení, kterým je simulovaná klimatická konference. Na konferenci jednotlivé státy přednesou svoje stanovisko a pokusí se společně s ostatními státy světa vyjednat mezinárodní cíle, které by mohly vést ke snižování CO2. Konference mají v průběhu zajištěno propojení s žáky z Anglie a Polska a navíc budou také v přímém propojení s Katarem, kde bude ve stejném termínu probíhat klimatická konference OSN. Svoje zkušenosti a výsledky konference by poté žáci měli představit ve školách i ostatním spolužákům.

Výhody projektu pro žáky

Konference rozvíjí v rámci výuky mezipředmětové vztahy, má přímou návaznost na biologii, občanskou výchovu a zeměpis.

Žáky posílí ve zkušenostech s výzkumem, reflexi a kritickém uvažováním o složitých problémech, získání sebevědomí v komunikaci, konkrétních pohledech na věc, dovednostech ve vyjednávání, spolupráci a rozhodovacích procesech, znalosti v oblastech klimatických změn a globálních perspektiv, seznámení se složitostí plnění závazků na mezinárodní úrovni, pochopení zranitelnosti nejchudších zemí na změny klimatu, využití AJ v praxi.

Jako zapojená škola obdržíme i mezinárodní certifikát potvrzující účast v projektu.

Red

Red