Farní charita dává šanci lidem bez domova

Farní charita dává šanci lidem bez domova (Dáváme šanci lidem bez domova)
Farní charita Litoměřice pomáhá lidem bez přístřeší prostřednictvím Střediska sociální prevence a humanitární pomoci. Jedním z nich je i pan Jan, který nyní bydlí v azylovém domě.
„Jmenuji se Honza a jsem bez domova už 13 let. Zpočátku jsem bydlel na různých ubytovnách. Pracoval jsem jen brigádně. Hodně jsem pil. Stal se ze mě alkoholik. Když jsem přišel o brigádu a o ubytování, cestoval jsem. V Lovosicích jsem se dostal do noclehárny Charity. Začal jsem zase pracovat. Našel jsem si brigádu na poli. Na poli mě to baví, je tam klid. Pak mi nabídli byt v Azylovém domě v Litoměřicích. Nabídku jsem využil a začal jsem konečně bydlet. Za nějaký čas jsem si našel i partnerku, se kterou jsem se přestěhoval na ubytovnu. Jenže nám to nějak neklapalo. No a já začal ještě víc pít. Měl jsem hrozné problémy. Zavolal jsem opět do Azylového domu, zda mě můžou ubytovat. Dali mi druhou šanci. Byl jsem strašně rád. Sociální pracovnice mi pomohly s vyřízením hmotné nouze a s léčbou závislosti na alkoholu, za což jim moc děkuju. Už nepiju, je to půl roku a jsem za to vděčný! Opět pracuju v zemědělství. Mám tu práci rád. Alkohol nechci ani vidět! Teď si budu šetřit na jiné bydlení, na nějaký podnájem. Moc děkuju sociálním pracovníkům, kteří mi tak pomohli. Cítím se jako jiný člověk!“

Do loňského roku provozovala litoměřická Farní charita služby v budově, která byla v nájmu od Města Litoměřice. Od září 2017 je budova v majetku Farní charity a to zejména díky financování z EU, veřejných prostředků, ale také díky německé nadaci Renovabis.

Budovu do vlastnictví se rozhodla Charita koupit v souvislosti s připravovanou novelou sociálního zákona, podle které by zmiňované Středisko nesplňovalo standardy. Podala tedy prostřednictvím Regionální Rozvojové Agentury ÚK žádost o dotaci na projekt Středisko sociální prevence a humanitární pomoci, CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002152, jenž byl podpořen ve výši 95% z celkových způsobilých výdajů. Projekt tvoří 2 etapy. První etapa, v níž byla pořízena budova, je ukončena. Ve druhé bude Středisko vybaveno novým nábytkem a zakoupen automobil pro terénní službu.

„Bez modernizace budovy bychom službu dál nemohli provozovat. V následujících letech tedy plánujeme rekonstrukci Střediska podle plánovaných standardů. Děkujeme všem, díky nimž můžeme pomáhat i nadále,“ říká Roman Striženec, ředitel Farní charity Litoměřice.

new

Red

Red