H.Beřkovice – Puzzle a čerti

 

????????????????????????????????????

 

 

Přelom listopadu a prosince přinesl pacientům Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice tři zajímavé aktivity. Zúčastnili se turnaje ve skládání puzzle, zahráli si pohádku Čert a Káča a nemohla chybět ani Mikulášská nadílka.

Ale pěkně chronologicky.

  1. Po úspěšných turnajích v Pexesu a Člověče, nezlob se, čekalo tentokráte na pacienty z primariátů Následné psychiatrie a Gerontopsychiatrie skládání puzzle. Padesátka soutěžících se snažila v co nejkratším čase poskládat čtyři obrázkové puzzle. Ti nejlepší byli odměněni věcnými dary, všichni soutěžící pak dostali občerstvení a pamětní listy.

  1. První prosincovou středu se v hornobeřkovickém Multicentru hrálo divadlo. Desítka pacientů si v rámci dramaterapie nacvičila pohádku Čert a Káča, kterou zahrála ostatním nemocným a zdravotnickému personálu. To, že se jim dílko vyvedlo, potvrdil několikaminutový standing ovation.

  1. V pátek 4.prosince navštívil Psychiatrickou nemocnici v Horních Beřkovicích Svatý Mikuláš. Ten za doprovodu čtyř andělů rozdával dárky a radost hodným pacientům z primariátů Následná psychiatrie, Gerontopsychiatrie, Psychoterapie senioři a Všeobecná psychiatrie. Ty méně ukázněné pak postrašilo osm čertů.

Ve zbytku prosince čeká na pacienty hornobeřkovické psychiatrické nemocnice ještě spousta výstav, terapií a koncertů, na které se všichni moc těší. Tyto aktivity napomáhají pacientům zachytit a pojmenovat vnitřně prožívaný chaos a posunout se na cestě k jeho porozumění a uzdravení. Kromě léčebné funkce přináší také zisk emoční a socializační.

Red

Red