Lovosice – Okénko do hodiny angličtiny

 

budulinek 5215 V minulém týdnu čekalo při hodině anglického jazyka žáky páté třídy téma povolání. Žáci vyprávěli, čím by v životě chtěli být a co taková práce obnáší. Při tomto úvodu využili již osvojenou slovní zásobu na dané téma.

V druhé části hodiny si do třídy pozvali své spolužáky ze třetího ročníku a zapojili je do výuky. Třeťáci tak mohli slyšet rozhovory pokročilejších žáků a sdílet tak tvůrčí atmosféru v hodině. Pomocí kostýmů, které si páťáci přinesli z domova, a slovíček, kterým porozuměli, snadno uhodli, jaké povolání jednotliví spolužáci prezentují. A měli z toho nefalšovanou radost.

Poslední aktivitou hodiny byl dotazník, ve kterém každý žák dostal za úkol zapsat pět z předvedených povolán a jejich náplň. Všichni žáci měli v této hodině možnost maximálně využít své komunikační schopnosti a dovednosti.

budulinek 5224Co se o svých žácích dozvěděla paní učitelka Mgr. Havranová? To, že má ve třídě budoucího cestovatele, nadané herečky, zpěvačky, ředitele, učitele, kadeřnice, kuchaře, vojáka, sportovce, prodavače, laborantku, veterináře, zdravotní sestry a lékaře…

I paní učitelka byla s hodinou spokojena a potěšilo ji, že její žáci jsou šikovní a mají obrovskou chuť do další práce.

Mgr. Marie Havranová

ZŠ Všehrdova 1,Lovosice

 

Red

Red