Hassan Mezian v Bohušovicích

V Bohušovicích od roku 1992 funguje zdravotní středisko, které prodělalo několik rekonstrukcí, poslední proběhla v zubní ordinaci. „Vedení města se vydalo cestou přípravy příznivých podmínek pro lékaře i přesto, že nájmy nejsou pro město výnosné. V duchu myšlení vedení města, kdy se vyplatí postrádat několik tisíc korun, pokud jsou zajištěny špičkové služby pro občany. Pak je možné, aby zde byly ordinace řady ambulantních specialistů,“ konstatoval Hassan Mezian.

Kromě zdravotní péče ve městě diskutoval Hassan Mezian se starostou Hýnlem i o problematice roudnické nemocnice. „Starosta Hýnl zastává, v souladu s dalšími starosty menších obcí, jednoznačně stanovisko, že centralizace zdravotnictví není optimální cestou, protože se péče stále více vzdaluje obyvatelům,“ uvedl místopředseda zdravotní komise Ústeckého kraje.

Starosta Bohušovic, jeden ze služebně nejstarších starostů na Litoměřicku, představil i úspěchy při výstavbě obce. „Jedná se především o výstavbu protipovodňových opatření, která ho stála pět let usilovné práce. Posledním počinem je pak rekonstrukce ulice u vlakového nádraží,“ dodal Hassan Mezian. „Vzhledem k tomu, že Bohušovice jsou důležitým dopravním uzlem, je tento projekt důležitý pro každého, kdo do Bohušovic přijede vlakem či autobusem.“

Red

Red