Drobní chovatelé zápasí s byrokracií

v Doksanech na Litoměřicku  a diskutovali o problematice chovatelů drobného zvířectva.

„Ukazuje se, že chovatelé jsou omezováni především při pořádání výstav nedostatkem peněz a zbytečnou byrokracií. Peníze chovatelům chybí hlavně na pronájmy vystavovacích ploch a propagaci, zde jsou možnosti dotací od nejrůznějších subjektů, ale chovatelé nejsou tou nejpreferovanější skupinou,“ uvedl po setkání Hassan Mezian.


Druhým kamenem úrazu je úřadování spojené s převozem a vystavováním živých zvířat. „Chovatelé uznávají potřebnost řady opatření ze strany Státní veterinární správy, ale mnohdy se jedná o zbytečnosti, které je zatěžují časově i finančně,“ konstatoval krajský zastupitel Hassan Mezian, který kandiduje na senátora za Litoměřicko a Slánsko.

Český svaz chovatelů na Litoměřicku má asi 250 členů, patří tedy k těm početnějším a největší akcí tohoto sdružení bylo uspořádání výstavy domácího zvířectva na Výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích.

Red

Red