Hassan Mezian vítá navrhované pozitivní změny ve školství

Výuka od 9 hodin, školní docházka od 7 let a místo známkování na prvním stupni raději slovní hodnocení – to jsou návrhy stínového ministra školství a senátora Marcela Chládka, které plně podporuje senátor za Litoměřicko a Slánsko Hassan Mezian.

„Děti, které do školy dojíždějí, musí někdy vstávat i v půl šesté ráno a celé dopoledne pak prospí,“ obhajuje návrh posunout výuku Marcel Chládek. „V mém obvodu je mnoho vesnických škol a vstávání dětí v tak ranní hodinu je proti dennímu biorytmu člověka. I jako lékař nemohu s brzkým ranním vstáváním souhlasit,“ doplňuje Hassan Mezian.

Nápad senátora Chládka, aby na prvním stupni základních škol odpadlo známkování a využívalo se jen slovní hodnocení se velmi líbí senátorovi Hassanovi Mezianovi.

Marcel Chládek se inspiroval v severských zemích, konkrétně ve Finsku, jehož školství patří podle mezinárodního srovnávání žáků k nejlepším.

„Ve Finsku jsem již pracovně působil a mohu říct, že jejich systém vzdělávání je na velmi vysoké úrovni, studenti se učí v pohodovém prostředí,“ říká Hassan Mezian. Tomu přizvukuje Marcel Chládek, který označil klima ve finských školách za velmi přátelské a bez stresu.

„Problémem českého školství je dlouhodobá podfinancovanost a neschopnost využít efektivně veškeré peníze nabízené EU. Nejnovější výsledky testů školáků České školní inspekce dokonce ukázaly, že Ústecký kraj je na tom spolu s dalšími dvěma kraji nejhůře a tím je nutno se zabývat. V Ústeckém kraji máme velmi nízký podíl kvalifikovaných učitelů. Mnoho kvalitních a zkušených učitelů nám utíká do soukromé sféry, jelikož stát je není schopen dostatečně ocenit,“ argumentuje senátor Hassan Mezian.

„Je nutné si uvědomit, že český školský systém je zkostnatělý,“ konstatoval Hassan Mezian. Veškeré změny ve školství je však nutno prodebatovat s odbornou i laickou veřejností, shodli se oba senátoři.

„V Senátu bychom rádi prodiskutovali prostřednictvím Národních kulatých stolů s odbornou i širokou veřejností priority, kterými chceme české školství výrazně zlepšit,“ uvedl Marcel Chládek. „Vzdělávání je investice do budoucnosti, vzdělané a schopné lidi Česká republika velmi potřebuje“, dodal Hassan Mezian.

Red

Red