Hejtman jednal se starosty obcí Litoměřicka

foto
Hejtman Oldřich Bubeníček se zúčastnil pravidelného setkání zasedání Klubu starostů malých obcí Litoměřicka. Do vesnice Leská, která je částí obce Třebívlice, přijel hejtman na pozvání starosty Třebívlic Tomáše Rulfa.

V úvodu starosta Třebívlic Tomáš Rulf přítomné seznámil s novinkami, které se týkají změněných evropských pravidel pro ochranu osobních údajů, takzvaného GDPR, které bude platit od letošního května. Se svými příspěvky vystoupil dále například Martin Pech z Ministerstva vnitra, který přítomné starosty i starostky seznámil s legislativními změnami spojené s obecně závaznou vyhláškou o odpadech, Euroregion a projekty na rok 2018 zase představil jednatel Euroregionu Krušnohoří František Bína a promluvil také hejtman Oldřich Bubeníček.

„Jsem velmi rád, když se mohu zúčastnit těchto jednání malých obcí, kdy můžeme otevřít konkrétní problémy, které obce trápí a hledat cesty k jejich řešení. Rozhodně jsme vždy připraveni malým obcím pomáhat, a proto se na kraj neváhejte kdykoliv obrátit,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček, který s přítomnými starosty a starostkami diskutoval zejména o tématech dopravy a možnostech získání dotací od kraje.

„Jsem velmi ráda, a nejsem jediná, za to, že komunikace s krajem je na tak dobré úrovni a že se nám jako starostům obcí při naší práci snaží vyjít maximálně vstříc dle svých možností,“ dodala starostka obce Trnovany Martina Čechová. 

V roce 1996 tradici setkávání založila parta starostů. Schůzky se konají každý měsíc a pokaždé v j iné obci. Klub malých obcí Litoměřicka sdružuje zhruba 30 malých obcí.

foto
Starostové a starostky malých obcí se setkávají každý měsíc. Cílem je projednat aktuální témata nebo problémy, které obce trápí .

foto
Na setkání zavítal také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

foto

foto

foto

foto

foto

foto


Red

Red