Informace o činnosti Městské policie Štětí

Pod svícnem největší tma ?

Dne 03. 08. 2013 v 01:53 hod. přímo v centru města v ul. Obchodní, přistihli strážníci čtyři mladíky, kteří se vloupali do prodejny JIVEL a vynášeli z ní větší množství zboží. Ti při spatření hlídky nezaváhali a ihned se rozprchli. Přesto jeden z pronásledovaných pachatelů hlídce neunikl a byl zadržen nedaleko místa činu, když se snažil před strážníky ukrýt. Při zadržení kladl odpor, takže si „vysloužil“ zákonné použití donucovacích prostředků. Celou věc včetně pachatele si na místě převzala Policie ČR pro podezření z trestného činu krádež.

Pod svícnem největší tma ?,  Dne 3.8.2013


Opilci nemají zábrany

Dne 01. 08. 2013 v 17:30 hod. prováděl strážník Městské policie Štětí kontrolu vnějších prostor ubytovny v ul. Palackého. Při kontrole si u křižovatky s ul. 1. Máje všiml podnapilého muže, který v opilecké euforii kopl do vnějšího zpětného zrcátka zde zaparkovaného vozidla. Muži bylo zabráněno v dalším jednání, a protože odmítl prokázat svoji totožnost byl předveden na Policii ČR. Zde bylo zjištěno, že se jedná o státního příslušníka Polské republiky. Jednáním pachatele vznikla na vozidle škoda převyšující částku 5.000,-Kč, takže věc byla postoupena Policii ČR pro podezření z trestného činu poškození cizí věci.

Opilci nemají zábrany  ,  Dne 1.8.2013


Důvěřuj, ale prověřuj !

Dne 24. 07. 2013 v 09:50 hod. řešili strážníci podvodné jednání v prodejně Motýl v ul. Obchodní. Zde prodavačka uvěřila podvodníkovi, který se odkazoval na známost s vedoucí prodejny a žádal o zapůjčení částky 500,-Kč na opravu poškozené pneumatiky u svého vozidla. Navíc jako zástavu nabídl dva mobilní telefony. Svým vystupováním prodavačku přesvědčil a ta mu požadovanou částku předala. Teprve po odchodu podvodníka zjistila, že jako zástavu jí zde nechal nefunkční prodejní atrapy mobilních telefonů. I přes učiněná opatření se však pachatele přestupku proti majetku dosud nepodařilo zjistit.

Důvěřuj, ale prověřuj !,  Dne 24.7. 2013


Rychlé vyřešení krádeže

Dne 18. 07. 2013 v 09:30 hod. bylo na služebně městské policie přijato oznámení o krádeži odložené tašky v prodejně JIVEL v ul. Obchodní. Poškozená zákaznice podala strážníkům cenné informace k totožnosti pachatelky. Na základě dobré místní a osobní znalosti strážníků byla pachatelka krátce na to zjištěna ve svém bydlišti. Ta se ke krádeži tašky doznala a odcizená věc byla poškozené vrácena. Za přestupek proti majetku byla pachatelce v blokovém řízení uložena pokuta ve výši 1.000,-Kč.

Rychlé vyřešení krádeže ,  Dne 18. 07. 2013


Ani střežené parkoviště nemusí být překážkou

Dne 10.7.2013 ve 04:40 hodin prováděli strážníci městské policie kontrolu v ulici Stračenská, kde je problémová lokalita, a v jejím přilehlém okolí. U hlídaného parkoviště Quatro zahlédla dva, jim ze služební činnosti dobře známé muže, kteří koulejí plechové disky kol z nákladních vozidel. Ti se po spatření hlídky pokusili disky uschovat v křoví – marně. Pro jistotu provedli strážníci prohlídkou širšího okolí a v Stračenská našli další, tentokrát kompletní kolo z autobusu. Na základě toho se jeden z podezřelých na místě doznal s tím, že disky a kolo odcizili z prostoru oploceného parkoviště u restaurace Quatro. Vzhledem k tomu, že se u pachatelů jednalo o podezření z tzv. recidivy, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si na místě věc i s pachateli převzala.

Ani střežené parkoviště nemusí být překážkou , ze dne 10.7.2013


Zadržení hledané osoby

Dne 07. 07. 2013 ve 20:40 hod. hlídka městské policie při pravidelné kontrole centra města zahlédla v ul. Krátká muže, který odpovídal popisu hledané osoby. Provedenou kontrolou se skutečně potvrdilo, že se jedná o muže, na kterého byl soudem vydán příkaz k zatčení. Hledaný byl předán Policii ČR k dalšímu opatření.


Z banálního přestupku trestný čin

Dne 06. 07. 2013 v 09:50 hod. při výkonu služby strážníci městské policie zastavili v ul. Cihelná motorové vozidlo, které nemělo rozsvíceno předepsané osvětlení. Při projednávání přestupku se řidička strážníkům doznala, že má uložen zákaz řízení motorových vozidel. To podstatně změnilo celou situaci a místo postihu za přestupek, byla řidička předána Policii ČR pro podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.


Klidně i za bílého dne …

Dne 03. 07. 2013 v 15:10 hod. na základě oznámení občanů vyjela hlídka městské policie do ulice Komenského, kde dva muži měli přelézt oplocení rodinného domu a ze zahrady odcizit železnou traverzu. Na základě oznámení provedli strážníci opatření v místních sběrnách druhotných surovin, a v jedné z nich nalezli jednak odcizenou traverzu a současně zjistili i osobní údaje k možných pachatelům, kteří ji zde odevzdali. Oba vítečníci jsou strážníkům velmi dobře známi ze služební činnosti. Vzhledem k tomu, že jednání podezřelých mělo znaky trestného činu, byla věc, včetně poznatků k možným pachatelům předána Policii ČR k dalšímu opatření.

Klidně i za bílého dne … , ze dne 3.7.2013


„Sběrači kovů“ opět v akci

Dne 03. 07. 2013 v 11:55 hod. na základě telefonického oznámení vyjela hlídka městské policie na Husovo náměstí, kde u prodejny Penny Market měl neznámý pachatel v průběhu noci odcizit cca 6 m kovového zábradlí z nerezové oceli. Způsobená škoda převyšuje částku 10.000,-Kč. Na základě osobní a místní znalosti provedli strážníci opatření v místních sběrnách druhotných surovin. V jedné z nich odcizené zábradlí nalezli rozřezané. Současně byla zjištěna totožnost osoby, která zde materiál odevzdala. Celá věc byla pro podezření z trestného činu krádež předána Policii ČR k dalšímu opatření.

„Sběrači kovů“ opět v akci , ze dne 3.7.2013

Red

Red