Intercamp 2017 kontingent kraje Přemysla Oráče

Ve středu večer pro účastníky z kraje Přemysla Oráče přijel dvoupatrový autobus, aby všechny skauty, skautky a vedoucí odvezl do německého města Warendorf, kde se měl konat už 50.ročník Intercampu. Nejdříve nabral skauty z Ústí nad Labem a Teplic potom z Roudnice nad Labem, Lovosic, Loun a Litoměřic a nakonec z Chomutova, Jirkova a Litvínova. Když už byl autobus plný, vyrazili jsme na více jak osmihodinovou cestu v počtu 81 skautů do naší sousedící země.

Jeli jsme přes noc a ráno když jsme se probudili, objevili jsme se na parkovišti zábavného parku Fort Fun. Všichni jsme se chtěli hned vrhnout do víru zábavy, kterou park nabízel, ale zklamáním bylo, že se brány otevíraly až v 10 hodin a bylo teprve půl sedmé. Čekání jsme si krátili různě, někdo si šel sednout pod stromy a povídal si s ostatními, hrál na kytaru a zpíval a nebo si jednoduše roztáhl karimatku na dosud prázdném parkovišti a četl si. Když odbyla desátá, rozeběhli jsme se nadšeně k parku. Poté co nám vedoucí rozdali vstupenky, jsme se po skupinkách ztratili z jejich očí. Park byl nečekaně velký a na každé atrakci byla skvělá zábava. Moc hezký výhled byl z ruského kola. Úžasné také byly atrakce jako „volný pád“, horské dráhy, plavba v kládě, „divoký orel“, lavice a mnoho dalších. Asi pro všechny to byl ten nejhezčí dětský den, co kdy zažili.

V půl páté jsme se autobusem přemístili do Warendorfu. Přijeli jsme mezi prvními, náš subcamp byl téměř prázdný a tak jsme se neměli zatím s kým seznamovat. Nám to však nevadilo, neboť jsme se seznamovali teprve mezi s sebou a stavěli si stany.

Každý večer, tedy skoro každý večer jsme hráli hry jako je třeba Král vysílá do boje, Čísla, Plácaná …..

V pátek ráno jsme vyrazili na výlet do města Münster, kde jsme strávili skoro celý den. Münster je malebné město, které září historií. V minulosti zde byl podepsán Vestfálský mír, který ukončil třicetiletou válku.

Když jsme se odpoledne vrátili z výletu zpět do campu, už skautů přibývalo a camp se zdál být plnějším, avšak stále ještě nebyl plný. Do rána se camp naplnil tak, že skoro na každém kroku si zakopl o stanový kolík, ale nejhorší bylo, že už bylo málo místa na naše hry.

Po sobotní snídani se konal slavnostní zahajovací ceremoniál, před kterým každý z nás dostal barevnou kartičku s písmenkem. Po ceremoniálu jsme si měli utvořit družiny a to tak, že z kartiček s písmeny vždy ve stejné barvě jsme museli složit slovo INTERCAMP. Sestavení soutěžních družin trvalo asi půl hodiny, ale pak už jsme se mohli vrhnout do plnění úkolů. Při soutěžích jsme se alespoň poznávali s ostatními skauty z jiných zemí. Byli mezi námi skauti z Čech, Německa, Holandska, Polska, Velké Británie, USA, Francie, Belgie, Švýcarska, Ukrajiny a Slovenska. Na konci dne nás čekala večerní zábava se soutěžemi, které ukončila diskotéka.

V neděli nás čekal 15 km hike (= cesta pěšky) kolem Warendorfu. Chodili jsme po skupinkách tvořených z českých, amerických a holandských skautů z našeho subcampu. Večer jsme vřele přivítali FOOD FESTIVAL, kde jsme se všichni pořádně nadlábli těch nejlepších mezinárodních lahůdek. Dokonce si dovolím říct, že se většina skautů naprosto přejedla.

Poslední den začal ukončovacím ceremoniálem a po něm všichni odjížděli domů. Naše početná skupina však zůstala mezi posledními, protože se autobus zdržel. Nakonec jsme se dostali domů mezi 10 a 12 hodinou noční.

Všichni jsme si to moc užili a za to můžeme poděkovat hlavně našim skvělým vedoucím a organizátorovi za náš kraj Alimu!!!

Skautka Hana Douchová – Vlčice

2. dívčí oddíl Souznění

(Roudnice nad Labem)

Red

Red