Krajští zastupitelé schválili rozpočet

 

Ústecký kraj bude v roce 2017 hospodařit s 14 772 103 tisíci korunami. Přesně v takovém objemu schválili zastupitelé rozpočet na příští rok. Půjde o rozpočet schodkový. Oproti letošnímu roku je díky zvýšení daňových příjmů vyšší o 394 552 tisíc korun. Velké investice půjdou například na modernizaci zdravotnických zařízení, rekonstrukce komunikací a mostů či na další část výstavby olympijského centra Labe aréna v Račicích. Dostane se i na podporu složek Integrovaného záchranného systému a na akce v programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje.

Z krajského rozpočtu je financováno také všech 134 příspěvkových organizací. Velká část peněz ovšem krajským rozpočtem takzvaně pouze proteče. Nejvyšší částka tedy více než osm miliard jde na financování školství a vzdělávání. „Jde o financování školských zařízení zřizovaných krajem či obcemi, například o mzdy. Z naší části pak i v roce 2017 budeme pokračovat v modernizaci a dovybavení škol pro snadnější a efektivnější výuku,“ uvedl ke schválenému rozpočtu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Rozpočet počítá také se spolufinancováním programů nebo projektů Evropské unie a to ve výši 81 245 tisíc korun. Zhruba 350 milionů korun pak půjde na rekonstrukce komunikací, mostů, mostků a propustí, které jsou v majetku kraje. Ne všechny finance ovšem utratí Ústecký kraj sám. O více než 213 milionů korun budou moct požádat formou dotačních programů a fondů cizí subjekty. „Rád bych poděkoval všem 45 zastupitelům i z řad opozice, kteří rozpočet svým hlasováním podpořili. Velké díky patří také všem pracovníkům krajského úřadu napříč odbory, kteří návrh rozpočtu připravovali,“ dodal k rozpočtu první náměstek hejtmana pro oblast financí, sociální věci, bezpečnosti a sociálně vyloučené lokality Martin Klika.

Do fondu investic a oprav míří 564 milionů korun. Zastupitelé také podpořili částkou celkem20 milionů korun policisty, profesionální i dobrovolné hasiče. O celkem osm a půl milionů korun požádali organizátoři akcí, které jsou zapojeny do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje. Zhruba 50 milionů korun pak půjde na dovybavení zdravotnických zařízení v celém kraji. Pamatuje se i na podporu sportu i na motivační programy a stipendia pro žáky středních škol a vysokoškoláky, podporu regionální kulturní činnosti i záchranu drobných památek a architekturu dotvářející krajinu, podporovány budou sociální služby, prorodinné aktivity i protidrogová politika.

Red

Red