JABLOŇOVÁ ALEJ v Lovosicích bude uzavřena do 8. 11. 2013

pozor
Vlastník okružní křižovatky u Lidlu ŘSD ČR započal dne 7.10.2013 s její rekonstrukcí. Nejedná se o investiční akci Města Lovosice. Termín dokončení 30.11.2013. Realizace bude probíhat ve třech etapách….

Prodloužení termínu uzavírky ul. Jabloňová alej do 8. 11. 2013, namísto plánovaného data 24. 10. 2013. Důvodem je změna technologie pokládky povrchů. Protože pod živici přijde betonové lože, musí beton nejprve „uzrát“ a pak lze pokládat další vrstvy. Původně měla být živice pokládána rovnou na betonové lože, ale tato technologie byla stavbyvedoucím změněna. Bez uzrání betonového lože by totiž mohlo po čase dojít ke zvlnění vozovky. Datum 8. 11. 2013 by již měl být konečný a je trochu nadsazen, to kdyby se vyskytl další problém. Objízdná trasa bude vyznačena. Ze stejného důvodu nebudou v provozu autobusové zastávky v ulici Jabloňová alej. Jako náhradní bude pro všechny dopravce sloužit autobusová zastávka u hřbitova. Místní komunikace k LIDLU bude stále průjezdná.

Red

Red