Je nejvyšší čas na výměnu

20. 11. 2013 | B. Jírovcová, vedoucí odboru dopravy | Tisková zpráva města

131120143336 Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.

Co musím mít s sebou?- „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností

– platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
– průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
– ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mně bude vydán nový ŘP? Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč.
Kolik mě to bude stát? Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše – správní poplatek 500 Kč).

Žadatelé se nemusí bát nějakých časově náročných čekacích dob na úřadě. Na zdejším odboru dopravy žádné fronty v současné době nejsou.

Úřední hodiny na odboru dopravy:

 

V době vánočních svátků, kdy bude celý úřad uzavřen z důvodu nařízené dovolené, budeme na registru řidičů úřadovat takto:

23. 12. 2013        pondělí                7:00 – 13:00 hod.

27. 12. 2013        pátek                   7:00 – 13:00 hod.

VSTUP DO BUDOVY BUDE POUZE Z RIEGROVY ULICE !!!

31.12.2013 úterý  bude celý úřad i registr řidičů uzavřen.


20. 11. 2013 | Ve dnech 23. 12., 27. 12. a 31. 12. 2013 bude Městský úřad Roudnice nad Labem uzavřen. Celý úřad bude otevřen 30. 12. 2013 pondělí 7.00 – 17.00 hod. Výjimku tvoří odbor dopravy: Úřední hodiny na odboru dopravy: V době, kdy bude celý úřad uzavřen z důvodu nařízené dovolené, budeme na registru řidičů úřadovat takto: 23. 12. 2013 pondělí 7:00 – 13:00 hod. 27. 12. 2013 pátek 7:00 – 13:00 hod. VSTUP DO BUDOVY BUDE POUZE Z RIEGROVY ULICE !!! 31.12.2013 úterý bude celý úřad i registr řidičů uzavřen.

Red

Red