Josefínské slavnosti 2013 – zahájení oslav

Zahájení oslav v sobotu 5. října proběhlo v prostorách rekonstruovaného pevnostního objektu Kavalír 2. Bohatý program připomenul historické období konce 18. století, kdy vznikl Terezín.
Image (4)„Navzdory povodni, která postihla v tomto roce Terezín a náš kraj, jsme se jako výraz naší vůle poprat se s problémy rozhodli i letos oslavit založení našeho královského pevnostního města,“ uvedla při zahájení Josefínských slavností 2013 starostka Růžena Čechová. Vyzdvihla pomoc kraje při zvládnutí a likvidaci následků, které způsovil vodní živel.

„Vážím si toho, že si občané Terezína a vedení města dokázali poradit s nelehkou situací, kdy bylo město silně postiženo červnovou povodní. Tradice Josefínských slavností je letos zpestřena i tím, že se díky evropským dotacím první historické rekonstruované pevnostní objekty otvírají veřejnosti,“ připomněl hejtman Oldřich Bubeníček.

Slavnosti byly zahájeny pochodem historických vojsk městem. Součástí akce bylo i symbolické otevření objektu Retranchement 5 po jeho rekonstrukci. Objekt v blízkosti Litoměřické brány bude zakrátko zpřístupněn veřejnosti. Neodmyslitelnou součástí Josefínských slavností byly i letos historické bitevní ukázky vojenských oddílů. V okolí Kavalíru 2 se konal staročeský jarmark a byl zde umístěn i zábavný dětský park.

Před třemi lety získalo zájmové sdružení Terezín – město změny, tvořené Ústeckým krajem a městem Terezín, půlmiliardovou dotaci z integrovaného operačního programu na rekonstrukci historických objektů. Postupně jsou zpět do života vraceny historické pevnostní objekty města, aby připomínaly dobu svého vzniku.

Pevnosti města Terezín nejsou jen místem vzpomínek na josefínskou dobu, ale staly se též místem tragických událostí v průběhu druhé světové války. Dnešní Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí a je tvořený Malou pevností a Muzeem gheta. Je národní kulturní památkou, ročně přijme více než čtvrt milionu návštěvníků. Jejím posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace naší republiky.

 

Připravil: OTI

 

Red

Red