Na oddělení Emergency ústecké Masarykovy nemocnice umí řešit naléhavé zdravotní komplikace

V prostorách kampusu Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) uspořádala ve dnech 4. – 5. dubna Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice, o.z., v Ústí nad Labem pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje a Jiřího Nováka, předsedy představenstva Krajské zdravotní, IX. ročník konference EMERGENCY 2018.

V jednotlivých blocích p řednášeli odborníci z klinik Fakulty zdravotnických studií UJEP a Krajské zdravotní o praktických případech řešení naléhavých zdravotních komplikací a mimořádných úrazů a poranění. Odborným garantem konference byla primářka Emergency Jana Bednářová.

„Věřím, že konference bude mít takový úspěch jako v minulých letech. Zároveň bych chtěl poděkovat primářce oddělení Emergency v ústecké nemocnici, protože odvádí pro pacienty společnosti Krajská zdravotní obrovský kus práce. Dovolím si říct, že naše Emergency má výborný zvuk nejen v regionu, ale také za hranicemi kraje,“ řekl na slavnostním zahájení hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala poděkoval Ústeckému kraji nejen za pořádání takovýchto odborných seminářů, ale hlavně za investiční podporu směrem ke Krajské zdravotní, která společnosti umožňuje obnovu majetku a vybavení ve všech pěti nemocnicích.

MUDr. Jana Bednářová, primářka Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem získala cenu hejtmana Ústeckého kraje pro rok 2014 v kategorii sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života. „Je to moje první lékařské oceněn í v životě. Moc si ho vážím. Beru ho jako takové ocenění za náročnou práci, kterou Emergency přináší,“ řekla oceněná primářka.

Lékařka a primářka oddělení Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. má více než dvacetiletou praxi v oblasti akutní medicíny v rámci Emergency, kardiologie a zkušenosti ze záchranné služby. Publikuje v odborných lékařských časopisech. Řadu let je odborným garantem celostátní konference Emergency.

Oddělení ústec ké Emergency funguje jako zcela samostatné pracoviště již přes deset let. Jedná se o urgentní příjem situovaný do přízemí nemocnice. Oddělení se skládá ze vstupní haly, recepce, čekárny a jednotlivých ambulancí, interní, neurologické, urologické, traumatologické a chirurgické. Proti ambulancím se nachází lůžková část oddělení, kam mohou zdravotníci kdykoli jednoduše přemístit pacienta při zhoršení jeho stavu z čekárny nebo z ambulance na expektační lůžka, plně vybavená, monitorovaná, která mají stejné personální zázemí s vedle umístěnými vysokoprahovými, akutními, resuscitačními lůžky. Oddělením projde až osm set pacientů týdně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red

Red