Město podporuje děti z nízkopříjmových rodin

Litoměřice podporovaly děti z nízkopříjmových rodin i v letošním roce. Díky spolupráci základních škol a sociálních pracovníků letos pomáhalo uskutečnit sny celkem 17 dětem ze znevýhodněného prostředí.

Největší zájem ze strany dětí byl o sportovní kroužky, tvořivé a výtvarné aktivity, ale také o turistický kroužek. „Město podporuje tyto děti v kroužcích a zájmech, které si samy určí a vyberou, pro které mají nejlepší předpoklady. Díky tomu pak mohou navštěvovat konkrétní zájmové kroužky, na které by jejich rodiny neměly finanční prostředky,“ vysvětlila vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková.

Město Litoměřice v tomto roce uspořádalo také několik volnočasových i družinkových aktivit. „Těmito činnostmi město podporuje rozvoj rodinné politiky, kterou zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice. Podpora dětí ze znevýhodněných rodin se městu osvědčila, v této aktivitě proto hodláme pokračovat i v roce 2018,“ informovala vedoucí odboru Renáta Jurková.

Red

Red