Každý prodejce alkoholu musí žádat o koncesi

 

Stát chce mít přehled o každém, byť z hlediska prodaného množství nevýznamném prodejci alkoholu. Například i provozovatel cukrárny, v níž se podává grog nebo horká griotka, nově musí požádat živnostenský úřad o koncesi, aby mohl alkoholický nápoj prodávat. Klasická živnost volná nebo řemeslná hostinská už nestačí.

chlastJiž za několik dní, přesně 17. října, totiž nabývá účinnosti novela živnostenského zákona, která kromě jiného reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Pro plynulý přechod podnikání ze stávající úpravy na novou právní úpravu byla přijata přechodná ustanovení.

„Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v činnosti pokračovat ještě šest měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. Požádá-li v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, prodlužuje se mu lhůta, kdy je v prodeji oprávněn pokračovat až do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese,“ upozornila vedoucí litoměřického živnostenského úřadu Marcela Škrancová. Rozhodovat se bude ve správním řízení. Koncesi získají všichni, kteří o ni požádají. Ti, co již měli oprávnění na Hostinskou činnost či živnost volnou nebo koncesi na výrobu a zpracování lihu a lihovin, ji navíc získají bezplatně.

Kdo nesplní svou povinnost ve stanovené lhůtě a o vydání koncese nepožádá, přijde o možnost jejího bezplatného získání a současně o možnost prodeje lihovin. V případě, že v prodeji lihovin bude pokračovat bez platné koncese, dopustí se neoprávněného podnikání. Vystavuje se tak sankci, která může dosáhnout až jednoho milionu korun.

„Tato změna se týká podnikatelů, kteří již vlastní koncesi na „Výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů“ v případě, že mají provozovnu pro zajištění prodeje na jiné adrese než výrobní provozovnu. Zároveň ale i podnikatelů, kteří prodávali lihoviny v rámci oboru živnosti volné Velkoobchod a maloobchod a také v rámci živnosti řemeslné Hostinská činnost. Stejně tak o ni bude muset od 17. října letošního roku žádat každý začínající podnikatel, pokud bude chtít lihoviny v rámci své podnikatelské činnosti prodávat,“ upřesnila vedoucí Škrancová.

Za lihovinu je považován alkoholický nápoj určený k lidské spotřebě o minimálním obsahu etanolu 15 % objemových jednotek, tedy vše kromě piva a vína.

Red

Red