Tisková zpráva k jednání zastupitelstva v Roudnici

Tisková zpráva k jednání zastupitelstva

Dne 6.2. 2013 bylo osmi zastupiteli svoláno 18. zasedání zastupitelstva Města Roudnice nad Labem, které se sešlo dne 27.2. 2013 a mělo pouze jeden bod jednání: řešení situace v Podřipské nemocnici s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o. Z osmi zastupitelů, kteří požádali o svolání zastupitelstva, se zúčastnili pouze čtyři. V úvodu jednání starosta Vladimír Urban konstatoval, že je rád, že díky aktivní účasti vedení města se podařilo zachovat roudnickou nemocnici v plném rozsahu čtyř primariátů, a že město pro její zachování učinilo maximum.

Při hlasování o programu zasedání zastupitelé program neschválili, protože svolavatelé nepředložili žádné materiály k projednávanému bodu, ani na výzvu starosty nikdo z přítomných program nedoplnil. Nebylo tedy jasné, o čem se má jednat. Vedení města se domnívá, že Zastupitelstvu Města Roudnice nad Labem nepřísluší řešit situaci v Podřipské nemocnici s poliklinikou, s.r.o, která je soukromou společností a má své odpovědné vedení. V průběhu minulých měsíců Město Roudnice nad Labem jasně prokázalo memorandem, podporou petice, jednáním v Senátu ČR i dalšími aktivními kroky, že má zájem na zachování současného provozu nemocnice v Roudnici nad Labem.

Rada města se též 23.1.2013 sešla s jednateli PnsP, s.r.o., kteří v tu dobu ještě neměli podepsané všechny smlouvy se zdravotními pojišťovnami. V současné době se výrazně změnila situace, Podřipská nemocnice s poliklinikou, s.r.o. má již uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě zdravotní péče ve všech čtyřech primariátech (vycházíme z dostupných informací, které v médiích uvedlo vedení nemocnice). Město v minulosti dlouhodobě podporovalo nemocnici v našem městě jako svou prioritu, což prokázalo každoročními dotacemi, čímž byl opakovaně zatěžován rozpočet města. Tímto se omlouváme občanům přítomným na jednání zastupitelstva a věříme, že toto vysvětlení vedení města je dostačující.

vedení Města Roudnice nad Labem

Red

Red