Konferenci k energetice zakončila diskuse s veřejností

Konference energetického managementu a Paktu starostů a primátorů skončila ve středu

v konferenčním sále litoměřického hradu. Zúčastnili se jí zástupci Ministerstva životního prostředí, krajského úřadu a řada zástupců měst, obcí, regionů a jejich partnerů, kteří mají zájem o dlouhodobé prosazování úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů na municipální úrovni.

Nechyběli ani odborníci, kteří demonstrovali příklady přímo z praxe. O potřebě tvorby energetických plánů měst hovořil zástupce obecně prospěšné společnosti PORSENNA Miroslav Šafařík a energetický manažer města Litoměřice Jaroslav Klusák. „Snižování energetické náročnosti budov bylo zařazeno do protikrizových vládních opatření,“ upozornil na význam tématu ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu MŽP Pavel Zámyslický. Zástupce městské části Brno Nový Lískovec, následně demonstroval příklad komplexní regenerace panelových domů v nízkoenergetickém a pasivním standardu. Energetický manažer města Most společně s Vladimírem Sochorem ze společnosti SEVEn zase přiblížili své zkušenosti s metodou financování úspor energie ve městě metodou EPC.

Dvoudenní akci pořádalo město Litoměřice ve spolupráci s evropským sdružením měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku organizací EnergyCities. Uskutečnila se pod záštitou Evropské komise a s podporou Ministerstva životního prostředí. Fakt, že se konala v Litoměřicích, přitom není náhodný. Město totiž patří mezi významné propagátory využívání obnovitelných zdrojů energie. Již několik let pracuje na geotermálním projektu. V neposlední řadě zatepluje školní budovy a patří mezi první města, která hledají cesty vedoucí k energetickým úsporám v provozu budov nacházejících se v jejich majetku. „Máme zájem dlouhodobě prosazovat principy udržitelné energetiky a rádi se podělíme o praktické zkušenosti, ověřené postupy, návrhy konkrétních projektů a možnosti jejich financování,“ konstatoval starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.

Konferenci energetického managementu zakončila ve středu v podvečer beseda s odborníky. Veřejnost zde dostala příležitost zeptat se na praktické zkušenosti z oblasti úspor energie. „Nejvíce se lidé zajímali o praktické rady související s výměnou oken, zateplováním, větráním a také o podporu instalace solárních kolektorů ze strany města v roce 2013“ informoval energetický manažer města Jaroslav Klusák.

_____________________________________________________________________

Tiskovou zprávu vydala 26. října 2012

Eva Břeňová, mediální zástupce Města Litoměřice

Red

Red