Kraj podporuje stoupající zájem dětí o práci dobrovolných hasičů

Představitelé Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) se ve čtvrtek 2. února setkali s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Poděkovali za podporu, kterou kraj soustavně věnuje jednotkám sboru dobrovolným hasičům obcí (JSDHO) a informovali hejtmana o aktivitách, které chystají v letošním roce.

„Vážím si práce dobrovolných hasičů, a to nejen za jejich součinnost s profesionálními hasiči, ale i pro nezastupitelné místo a činnost sborů v životě obcí,“ ocenil práci sdružení hasičů hejtman Oldřich Bubeníček. Letos má Ústecký kraj pro dary jednotkám sborů dobrovolných hasičů a pro SH ČMS vyčleněnu částku 11 milionů korun.

„V rámci Ústeckého kraje zaznamenáváme stále rostoucí zájem dětí a mládeže o zapojení do jednotek dobrovolných hasičů. Pořádáme pro hasičský dorost také hodně akcí a soutěží a využíváme k tomu i finanční podporu kraje. Kraj pečuje o obnovu vybavení sborů technikou a dělá to systematicky,“ uvedl krajský starosta SH ČMS Jiří Henc.

Starosta SH ČMS Karel Richter z pražské centrály informoval o sdružení v rámci celé republiky. Ve sborech, kterých je 7 700, je zapojeno více než 372 tisíc členů, z toho je téměř 70 tisíc dětí. Je potěšitelné, že v posledních letech narůstá členská základna dobrovolných hasičů.

Vedle tradičních hasičských soutěží jako je Stimax Cup a Tohatsu Cup budou největší letošní událostí Hasičské slavnosti v Litoměřicích, které jsou zařazeny do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje. Litoměřickým hasičským slavnostem, které se uskuteční v červnu, bude předcházet několikadenní propagační jízda historických ha sičských vozidel celým Ústeckým krajem.

Při jednání u hejtmana Oldřicha Bubeníčka doprovázel starostu SH ČMS Karla Richtera jeho 1. náměstek Lubomír Janeba, krajského starostu Jiřího Hence pak jeho 1. náměstek Herbert Barták.


Zleva: starosta SH ČMS Karel Richter a jeho první náměstek Lubomír Janeba


Zprava: krajský starosta SH ČMS Jiří Henc a jeho první náměstek Herbert Barták

 

Red

Red