Den firemního dobrovolnictví v SeneCura SeniorCentru Terezín

Byznys pro společnost organizuje ve spolupráci s britským partnerem Business in the Community již 8. ročník dne firemního dobrovolnictví Give & Gain Day 2018. Letos se v České republice tato významná akce uskuteční 18. května.

Give & Gain Day je celosvětovým svátkem firemního dobrovolnictví, je to příležitost pro spolupráci, pomoc, dobrý skutek ze strany firem ve prospěch místních komunit. Za 7 let se do Give & Gain Day v České republice zapojilo celkem 5 400 firemních dobrovolníků, kteří odpracovali přes 40 000 hodin práce pro veřejně prospěšné instituce.

Ve dnech 9. až 11. 5. jsme v SeneCura SeniorCentru v Terezíně přivítali dobrovolníky ze společnosti VF.

Velmi šikovná skupinka pracovníků nám velmi pomohla zejména s úklidem okolí budovy, úpravou živých plotů, zvelebením stávajících porostů, úklidem stájí apod. Touto cestou si dovoluji poděkovat za spolupráci,“ říká ředitel SeneCura SeniorCentra Terezín Tomáš Černický.

Red

Red