Projekt Farní charity Lovosice – Práce a Rodina

 

Prvního února se poprvé sešla pracovní skupina projektu Práce a rodina, který ve spolupráci s Evropským sociálním fondem realizuje Farní charita v Lovosicích. CZ.03.1.51/0.0./0.0./16_061/0003343. Projekt, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost, je určen především ženám, jejichž uplatnění na trhu práce je ztíženo kvůli věku, nedostatku zkušeností, nižšímu vzdělání či dlouhodobé péči o děti a jsou několik měsíců evidovány na Úřadu práce a chtějí pracovat.

Během února a března se zájemkyně (zájemci) mohou přihlásit do projektu Práce a rodina, v rámci něhož proběhnou motivační kurzy, poradenství a rekvalifikace zohledňující zájmy a pracovní preference účastnic (účastníků) projektu. Ve spolupráci s akreditovanou agenturou budou nabídnuty rekvalifikační kurzy Asistent pedagoga pro přímou činnost ve třídě (vhodné pro středoškolačky s maturitou) a Asistent pedagoga pro pomocné výchovné práce (pro středoškolačky bez maturity). Ostatním budou nabídnuty a proplaceny rekvalifikace dle individuálního výběru.

Účastnicím se jako bonus nabízí hlídání dětí během seminářů a poradenských programů a úhrada dopravy na místo rekvalifikace. Cílem projektu je pomoci ženám na lovosicku najít vhodné zaměstnání, které jim nadále umožní péči o rodinu a zároveň zlepší jejich socioekonomickou situaci. Zájemkyně o účast v projektu Práce a rodina se mohou hlásit prostřednictvím mailu či telefonátu na níže uvedených mailových adresách a číslech:

lydie.chroustova@fchlovosice.cz 734782709 venuse.havlikova@fchlovosice.cz 730545486

Red

Red