Krajská zdravotní snížila cenu za vyšetření SARS-CoV-2 metodou PCR pro samoplátce

Krajská zdravotní, a. s., v návaznosti na stanovení regulované ceny Ministerstvem zdravotnictví České republiky s účinností od 15. května 2020 snížila cenu za vyšetření SARS-CoV-2 (PCR) – odběr a zpracování vzorku pro samoplátce na hodnotu 1674 Kč za jedno vyšetření.Tisková zpráva ze dne 15. května 2020 

Nová cena platí na všech odběrových místech v každé z pěti nemocnic největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Cena testu na pozitivitu onemocnění COVID-19 pro zájemce je 1674 Kč a testu na protilátky 490 Kč. Samoplátce před provedením testu uvede e-mailovou adresu, kam mu bude odeslán výsledek s potřebnou legislativou, například pro vycestování do zahraničí. Zájemce, který nemá přístup k počítači a tiskárně, si po domluvě s odběrovým týmem vyzvedne výsledek na odběrovém místě. Potvrzení nelze otevřít v chytrém mobilním telefonu.

Od pátku 1. května 2020 zahájila Krajská zdravotní, a. s., provoz odběrových míst v budovách nemocnic každodenně v čase 8:00-12:00 hodin, Nemocnice Děčín, o. z., prodlužila provoz na 8 :00-14:00 hodin. Vyšla vstříc zvýšenému zájmu zejména občanů České republiky, kteří potřebují negativní testy, aby mohli pravidelně překračovat hranice a vyhnuli se při příjezdu do republiky čtrnáctidenní karanténě. Pro osoby indikované Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje jsou testy i nadále zdarma, hrazeny systémem zdravotního pojištění.

Přehled odběrových míst testování na koronavirus od 1. května 2020:

  • Nemocnice Děčín, o. z.: Pavilon H, telefon 603 392 217 (samoplátci na objednání)
  • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.: Pavilon D1, telefon 603 392 207 (samoplátci kdykoliv během provozní doby)
  • Nemocnice Teplice, o. z.: Pavilon J (bývalá ambulance dětského oddělení), telefon 603 392 210 (samoplátci 8.45-12.00 hodin)
  • Nemocnice Most, o. z.: Pavilon F (přízemí), telefon 603 392 209 (samoplátci 8.00-10.00 hodin)
  • Nemocnice Chomutov, o. z.: Pavilon A (bývalé platební místo u hlavní vrátnice), telefon 603 392 206 (samoplátci 9.30-11.30 hodin)
Red

Red