Ptáme se kandidátů

ODS – Jiří Kulhánek, starosta města Kadaň, lídr kandidátky ODS v Ústeckém kraji

V roce 1986 vystudoval pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem a ve stejném roce začal pracovat jako učitel na základní škole v Kadani. Po prvních svobodných komunálních volbách v roce 1990 byl zvolen do Rady města Kadaně. Roku 1993 ho ministr vnitra ČR jmenoval do pozice přednosty okresního úřadu v Chomutově. Po ukončení činnosti okresních úřadů v roce 2002 byl v komunálních volbách zvolen starostou města Kadaně. Do funkce starosty byl zvolen postupně pětkrát v řadě a je jím dodnes.

Co byste řekl sám o sobě, jaký vlastně jste?

Jsem šťastně ženatý, mám dva dospělé šikovné syny z prvního manželství. Po celý život žiji a pracuji v Ústeckém kraji a už bych neměnil. V mládí jsem hrával aktivně volejbal, nyní se ve volném čase věnuji cykloturistice, četbě, zahradničení a sbírám pohlednice města Kadaně.
V práci jsem náročný na sebe i na své kolegy, ale dokáži se i vcítit do problémů spolupracovníků. Nejsem poseroutka ani Mirek Dušín, i já občas mluvím trochu drsněji a chodím na pivo. Rád říkám věci, jak jsou, prostě na rovinu. Ušetří se tím totiž spousta času a dohadů.

Proč jste se rozhodli jít do voleb na společné kandidátce s KDU-ČSL?
Máme shodný pohled na rozvoj kraje a na to, co je prioritou pro budoucnost, takže jsme se dali dohromady a jako tým fungujeme dobře.

Co je hlavním tématem ODS v krajských volbách?
Udržení mladých a perspektivních lidí v našem kraji, včetně zdravotníků, učitelů a dalších důležitých profesí pro rozvoj kraje. Bez nich se kraj nepohne z posledních míst v žebříčku důležitých hodnot pro život. Jedním z receptů je výstavba startovacích bytů pro mladé lidi ve spolupráci obec – kraj – stát. Dobré příklady z praxe existují. V Kadani máme startovací byty už asi 10 let a další budeme stavět.

Kde vidíte největší problémy Ústeckého kraje?
Je to zejména zdravotnictví a sociálně vyloučené lokality. Kraj by měl mít roli koordinátora spolupráce všech zdravotních zařízení v kraji, a ne se jen starat o svých pět nemocnic v Krajské zdravotní. Rovněž by kraj měl konečně využívat možnosti předkládat návrhy zákonů a postavit se za obce při jejich boji s obchodníky s chudobou. Je to jen o vůli a schopnosti řešit skutečné problémy obyvatel kraje.

V minulých volbách skončila ODS v opozici. Podařilo se vám alespoň něco prosadit či něčeho dosáhnout?
Je velmi těžké cokoliv prosadit, ač jsme dávali mnoho námětů z dobré praxe, jak by se právě měly řešit například problémy ve zdravotnictví či boji s chudobou. Až po třech letech dohadování se mi podařilo přesvědčit vedení kraje, aby také finančně výrazněji pomohli městským nemocnicím, protože i tam žijí lidé, kteří platí daně, zdravotní pojištění a potřebují lékařskou pomoc. Města sama nemohou vše zvládnout.

Co nejvíce vytýkáte současnému vedení kraje?
Způsob hospodaření ve stylu po nás potopa. Mnohokrát apelovali na provedení revize plánovaných investic kraje a hledání úspor, vždy jsme byli odmítnuti. Úspory se prostě nikdy nehledaly. Když došly peníze, šel si je kraj půjčit. Například ztrátu v autobusové dopravě kraj zvýšil za pouhé dva roky o 400 miliónů. To jsou peníze, které mohly pomoci třeba zdravotnictví či školství.

Red

Red