Krytý plavecký bazén už je opět v provozu

Nově jsme do cirkulace bazénové vody vsadili UV lampu, která zlepší kvalitu vody z hlediska mikrobiologického znečištění a zbytkového (vázaného) chloru. V prostoru vstupu do šaten jsme instalovali bezpečnostní skříňky na cennější věci návštěvníků,“ informoval vedoucí bazénu Ladislav Beneš.


Z důvodu podstatného zpřísnění předpisů byla u malého bazénu demontována dětská skluzavka. Nová bude zakoupená pravděpodobně během příštího měsíce.
Zvyšování cen provozních vstupů se od letošního srpna promítlo do změny ceníku. Cena jedné hodiny v plaveckém bazénu se zvýšila o pět korun. Kompletní ceník a informace o provozu jsou k dispozici na www.mszltm.cz .

Plavecký bazén je v srpnu v provozu v době od 10 do 19 hodin. Návštěvníci mají i nadále možnost při zakoupení vstupenky na dvě hodiny strávit v něm celý den a slunit se na terase.
Od nového školního roku bude příspěvková organizace Městská sportovní zařízení
v Litoměřicích sama v plaveckém bazénu zajišťovat výuku plavání školních a předškolních
dětí, včetně plavání kojenců a rodičů s dětmi. „Hlavním důvodem změny je snižování
dotací pro školy a schopnost zajistit výuku plavání škol podstatně levněji,“ vysvětlil vedoucí.

Red

Red