Libochovany – Vesnice roku, starostka dostala hobla a hejtman králíka

11 diplomů a 5 stuh z letošního ročníku soutěže Vesnice roku již má své majitele. Předávání se uskutečnilo přímo ve vítězné obci, v Libochovanech. Ty letos získaly zlatou stuhu a postupují tedy do celostátního finále. Slavnostního odpoledne se zúčastnila řada hostů hlavně z okolních obcí a kromě předávání cen si v Libochovanech připravili i kulturní vystoupení dětí z místní mateřské školy, ochotníků z obce Kytlice či členů hodnotící komise.

Libochovany získaly zlatou stuhu za komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti záchrany kulturního dědictví, podpory mládeže, spolkového života a životního prostředí.  Vyhlášení výsledků celostátního kola se uskuteční 16. září v Luhačovicích.

V dalších kategoriích byli vítězové tito: Modrá stuha za společenský život – Cítoliby (okres Louny), Bílá stuha za činnost mládeže – Lipová (okres Děčín), Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – Radovesice (okres Litoměřice), Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – Srbská Kamenice (okres Děčín), Cena naděje pro živý venkov – Hrobčice (okres Teplice), Diplom za vzorné vedení obecní knihovny – Brandov (okres Most), Diplom za vzorné vedení obecní kroniky – Mnetěš (okres Litoměřice), Diplom za péči o kulturní památky – Hrobčice (okres Teplice), Diplom za květinovou výzdobu v obci – Patokryje (okres Most),  Diplom za rozvíjení lidových tradic – Dolní Podluží (okres Děčín), Diplom za komunitní práci s dětmi a seniory – Lom u Mostu (okres Most), Diplom za začlenění dětského domova do života obce – Ohníč (okres Teplice), Diplom za komplexní rozvoj obce – Ledvice (okres Teplice), Diplom za nakládání s bio odpady – Vražkov (okres Litoměřice), Čestné uznání za péči o místní části – Skršín (okres Most), Čestné uznání za výsadbu lipové aleje – Nová Ves v Horách (okres Most). V kategorii B za obnovu či rekonstrukci staveb venkovské zástavby – Ohníč (okres Teplice) za rekonstrukci Obecního úřadu a mateřské školky.

 

Red

Red