Litoměřice – 17. Listopad proběhne veřejné shromáždění

Den boje za svobodu a demokracii – oslava státního svátku v Litoměřicích
17. listopad 2018 od 10 hodin na Mírovém náměstí a v parku Václava Havla.
Veřejné shromáždění s cílem oslavit státní svátek a připomenout si základní hodnoty, na kterých stojí demokratický stát.

Volné sdružení občanů zve širokou veřejnost na společnou oslavu Dne boje za svobodu a demokracii. Přijďme si připomenout nejen historii roku 1939 a 1989 ale i hodnoty, na kterých je založen demokratický stát a které jsou zárukou pozitivního vývoje naší společnosti v budoucnu.

Tento mítink vnímáme jako platformu pro sdílení společných hodnot a vzájemnou inspiraci. Na setkání promluví někteří pamětníci listopadových událostí roku 1989 a ti, kteří stáli u zrodu tehdejšího Občanského fóra a tedy i občanské společnosti. Slova se ujme např. PhDr. Mgr. Martin Šimsa, Ph.D. Ivan Vilím, Mgr. Petr Bašus, MUDr. Irena Moudrá Wünschová. Prostor chceme dát také současné mladé generaci, studentům a skautům. O svobodě slova promluví studentka Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích Markéta Hlaváčková, studenti z 2.B. gymnázia předvedou dramatický výjev z listopadu 89. Ohlédneme se krátce do historie, připomeneme si např. velké ekologické protesty z konce 80. let, postavíme tři špejle jako symbol tří pilířů demokracie. Důležitou součástí bude i položení květin a uctění památky obětí komunismu a vzpomínkový akt u busty Václava Havla v parku V.Haval..

Setkání začne v sobotu 17. 11. v 10 hodin na Mírovém náměstí před radnicí, po závěrečném pietním aktu se společně přemístíme do parku Václava Havla, kde proběhne druhá část programu a promluví většina řečníků.

Zveme všechny lidi dobré vůle ke společné oslavě.

Za přípravnou koordinační skupinu Mgr. Zuzana Legnerová

Red

Red