Ústecký kraj navštívila generální konzulka Meissnerová

Na návštěvu Ústeckého kraje přijela nově jmenovaná generální konzulka z Drážďan Markéta Meissnerová za doprovodu konzulky Lenky Konšelové. Přivítal je hejtman Oldřich Bubeníček, se kterým více než hodinu jednali o stávající spolupráci mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko a jejím případném rozvoji.

„Vážím si toho, že státní správa i samosprávy od nejmenších obcí po vrcholné orgány z obou stran hranice mají zájem na prohlubování dobrých vztahů mezi Čechy a Němci v příhraničních oblastech,“ řekl hejtman Bubeníček. Spolu s generální konzulkou Meissnerovou probrali spolupráci složek integrovaného záchranného systému, dopravní projekty na propojení hraničních měst silnicí či železnicí (např. úspěšné obnovení železničního spojení Dolní Poustevna – Sebnitz a plánované obnovení silničního propojení Neustadt – Lobendava) a zejména spolupráci v oblasti turismu a cestovního ruchu. Zde funguje příkladný společný marketing destinačních oblastí České a Saské Švýcarsko, spolupráce s drážďanským, letištěm na vzájemné propagaci nebo velmi úspěšné presstripy po zajímavých lokalitách Ústeckého kraje. Právě němečtí turisté jsou pro náš region klíčovou cílovou skupinou.

Paní generální konzulka přijala pozvání na veletrh cestovního ruchu v Drážďanech, který se uskuteční koncem ledna 2019. Zde se Ústecký kraj pravidelně prezentuje velkou samostatnou expozicí, o kterou bývá velký zájem.

JUDr. Markéta Meissnerová byla jmenována generální konzulkou České republiky v Drážďanech k 6. srpnu 2018.

1
Hejtman Oldřich Bubeníček jedná s generální kon zulkou Markétou Meissnerovou a konzulkou Lenkou Konšelovou

2
Podpis do pamětní knihy Ústeckého kraje

3
Na památku na návštěvu Ústeckého kraje dostala generální konzulka šperky s českým granátem těženým zde

4

Red

Red