Litoměřice – Festival muzejních nocí 2017

Letos se uskuteční již XIII. ročník celorepublikového Festivalu muzejních nocí, který bude probíhat od pátku 19. května až do soboty 10. června. Akce se uskuteční pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a starosty města Litoměřice Ladislava Chlupáče. Festival si klade za cíl zviditelnit a přiblížit veřejnosti obor muzejnictví.

Na oficiální desáté Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2017 naváže v pátek 19. května dvoudenní Litoměřická muzejní noc – od 17 hodin v Oblastním muzeu v Litoměřicích, od 18 hodin pak v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích a v dalších institucích, jež si připravily pestrou nabídku doprovodných programů pro malé i velké návštěvníky. Akce vážící se k Muzejní noci v Litoměřicích se přenesou také do druhého dne – soboty 20. května 2017.

Festival muzejních nocí se stal ojedinělou kulturní a společenskou událostí, do které se stále zapojují nové instituce, a která nemá svým rozsahem v Evropě obdoby. Na letošním XIII. ročníku festivalu se podílí rekordních 552 institucí ze 178 měst.

Enormní zájem ze strany návštěvníků muzeí a galerií i médií, dal vzniknout slavnostnímu Národnímu zahájení festivalu, které se zrodilo na přelomu let 2007 a 2008 ve snaze zviditelnit a přiblížit veřejnosti obor muzejnictví. Již tradičně se tato zahajovací slavnost koná pod záštitou jednoho z krajů a ve spolupráci s Asociací krajů České republiky, která se stala partnerem této akce.

Slavnostního zahájení festivalu se zúčastní zástupci Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., Českého výboru ICOM, z. s., Ministerstva kultury ČR, krajů a krajských úřadů a další hosté z celé České republiky včetně zástupců členských institucí AMG, a zejména těch, kteří dne 17. května 2017 převzali v Betlémské kapli ocenění v jubilejním XV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2016. Národní zahájení Festivalu muzejních nocí je pro ně příjemnou příležitostí prezentovat výsledky své práce a také prostorem pro setkání s kolegy a širokou veřejností, pro niž jsou aktivity sbírkotvorných institucí – muzeí a galerií – určeny především.

Téměř měsíc trvající Festival muzejních nocí 2017 vyvrcholí XIV. ročníkem Pražské muzejní noci, která celý festival v sobotu 10. června 2017 uzavře. Informaci o tom, kdy se jednotlivé Muzejní noci v celé České republice konají a jaký je pro návštěvníky připraven program, naleznete na http://www.muzejninoc.cz. Festival muzejních nocí se koná při příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května). Přijďte tento svátek oslavit společně s námi, muzejníky!

Program Litoměřické muzejní noci 

 

Pátek 19. května 2017

 

Bude možné se zúčastnit Litoměřické muzejní noci, která začne v Oblastním muzeu v Litoměřicích, jež své brány otevře od 17.00 hodin. Program bude pokračovat v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích a v dalších institucích od 18.00 hodin.

 

Oblastní muzeum v Litoměřicích:

Co je to muzeum?

17.00–21.30      Jak se dělá herbář? / Jak rozluštit staré zprávy? Co skrývají erby? – historická dílna / Aby kniha znovu promluvila: ukázky restaurování papíru / Postav si muzeum, vytvoř si sbírku…

17.00–17.45      Od pravěku k počátkům města Litoměřice – komentovaná prohlídka

18.00–18.45      Od šatlavy na půdu – komentovaná prohlídka

20.00–20.45      Litoměřičané dovedou člověka pitím má lem udusit, ale hladem k smrti umořit – vyprávění o historii vinařství na Litoměřicku

21.00–22.30      Žongléři + ohňová show

 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích:

Prožijte večer s atmosférou první republiky!

18.00–19.00      Několik přání aneb Mám život hrozně rád

19.00–20.00      Přednáška o životním stylu a módě první republiky s dobovými fotografiemi

20.00–21.00      Šperkovnice – výtvarná dílna

21.00–21.30      Salón první republiky

21.45–22.00      Vox Luminas – fireshow – swing show

 

Bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii:

18.00–20.00       výstava „Jiří Kačer“

20.00                           Duo Deši

 

 

Vyhlídková věž Kalich:

18.00–22.00      Prohlídky věže s možností kvízu

 

Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích:

18.00–21.00      Velký příběh Večerníčku

21.00                 Krysáci / Pat a Mat / Pohádky Ovčí babičky / Tvůrčí dílna / Dobrý večer! / Kvíz

 

Sobota 20. května 2017

 

Dílna ručního papíru:

15.00–16.00      Dětská tvořivá dílna

16.00–18.00      Společná výstava Kruhu výtvarnic Dílny Krasohled

15.00–18.00      Exkurze do Dílny ručního papíru

 

Kavárna Fér Kafé Park Václava Havla:

Pouliční umění – Loutky od největších po nejmenší

 

13.00–16.00      Wagabundus Collective – žonglérská vystoupení, hry pro děti i dospěl é / UNERS – jednokolky v parku / Karikaturistka / Tvořivé workshopy pro děti

15.30                Sváťovo Dividlo – loutková pohádka

16.30                Sex Kulomets – poslední cesta Zikmunda a Hanzelky, divadlo

 

Změna programu vyhrazena.

 

 

Pořadatelé a partneři akce: Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., Asociace krajů ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ústecký kraj, Město Litoměřice, Oblastní muzeum v Litoměřicích a Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

 

Festival muzejních nocí 2017 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury ČR.

 

Možnosti ubytování a parkování v Litoměřicích:

Ústecký kraj pro návštěvníky připravil i nformační portál s mapou, kde lze dohledat možnosti ubytování a parkování v Litoměřicích (http://geoportal.kr-ustecky.cz/apps/fmn2017/).

 

Red

Red