Den linky 155 připomíná záslužnou práci záchranářů

V průměru přibližně každých 15 sekund zazvoní na některém ze zdravotnických operačních středisek Zdravotnické záchranné služby tísňová linka 155 a přibližně každých 30 sekund vyjíždí z jedné z více než 300 výjezdových základen v České republice vozidlo zdravotnické záchranné služby k více než milionu výjezdů za rok. 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně je zde funkční systém zdravotnické záchranné služby

Celostátní společná akce – Den linky 155 připomíná záslužnou práci operátorek, operátorů i záchranářů a záchranářek v terénu. „Jsem rád, z a každou akci, která veřejnosti připomene náročnou a obětavou práci těch, kteří zachraňují a ochraňují naše životy. Zdravotničtí záchranáři si připomenutí své práce zaslouží stejně, jako jejich kolegové v integrovaném záchranném systému,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Datum 15. 5. je zvoleno symbolicky, s odkazem na zdravotnickou tísňovou linku 155, která představuje nejdůležitější pojítko mezi těmi, kdo pomoc zdravotníků potřebují a záchranáři, kteří ji poskytují. Jsme totiž na funkčnost našeho systému právem hrdi a právě specializovaná tísňová linka 155 tento systém symbolizuje, když zprostředkuje přímý přístup veřejnosti ke zdravotnickému operátorovi.

I díky tomu, že na „druhé straně“ tísňové linky jsou zdravotníci – specialisté (což není samozřejmostí ani v řadě mnohem bohatších zemí), jsou výsledky našich záchranných služeb takové, jaké jsou – jedny z nejlepších na světě. Není napříkla d náhodou, že (díky propracovanému systému aktivní telefonické asistence) je Česká republika na světové špičce v poskytování laické resuscitace nemocným stiženým náhlou zástavou oběhu, což zcela zásadně zvyšuje naději na záchranu a uzdravení postiženého.

Zdravotnické záchranné služby v České republice jsou zřizovány na základě zákona o Zdravotnické záchranné službě jednotlivými kraji, aby jejich organizace co nejlépe reflektovala regionální specifika při zachování jednotné organizační struktury, materiálně technického a personálního vybavení. Po funkční stránce však tvoří zdravo tnické záchranné služby v rámci IZS celek, který hranice krajů nerozlišuje. Hmatatelným důkazem toho tvrzení je nejen každodenní rutinní mezikrajská spolupráce či společná cvičení, ale například i jednotná podpora aplikace „Záchranka“, jejíž využití podporují bez výjimky všechny krajské záchranné služby a Česká republika je tak jedním mála států na světě, která podobný, celostátně jednotný systém pro přesné přivolání pomoci provozuje.

 

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, http://www.zzsuk.cz/

 

Red

Red