Litoměřice usilují o výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny

 

Projekt na výstavbu 52 startovacích bytů o průměrné rozloze 50 metrů čtverečních chystá město Litoměřice. Vybudovány by měly být z bývalé vojenské ubytovny v Jiříkových kasárnách.

Zastupitelé schválili podání projektové žádosti do dotačního programu Ekoinovace vypsaném Státním fondem životního prostředí. Učinili tak poté, co město uspělo v prvním kole výzvy a jeho vedení věří, že by mohlo být úspěšné i při závěrečném hodnocení.

Pokud se tak stane, v litoměřických kasárnách vznikne první tzv. aktivní veřejná budova v České republice. Objekt je totiž koncipován jako „energeticky aktivní“. „Což znamená, že by měl spotřebovávat méně energie, než sám vyrobí,“ vysvětlil místostarosta Karel Krejza. „V plánu je instalace fotovoltaické elektrárny jak na střeše, tak na plášti budovy, renovace objektu v pasivním energetickém standardu, využití dešťové i odpadní vody či napojení na akumulační systém a systém elektromobility,“ upřesnil energetický manažer města Jaroslav Klusák.

K realizaci projektu vyčísleného na 108 milionů korun však dojde pouze v případě získání dotace ve výši 48 milionů korun, což je 44,5% z celkových nákladů. Zda bude město úspěšné, se dozví na podzim. Pokud ano, stavbu zahájí na počátku příštího roku a ukončí na konci roku 2020.

Litoměřická radnice tak reaguje na přání veřejnosti, která při diskusních fórech upozorňovala na nedostatek tzv. startovacích bytů pro mladé rodiny. Takto koncipované bydlení má být právě pro mladé rodiny cenově dostupné. Nevýhodou projektu se na druhou stranu zdají být vysoké náklady města na rekonstrukci vybydleného objektu. „Díky moderním technologiím, které chceme použít, však bude podíl města za 20 let zaplacen,“ vysvětlil místostarosta Krejza.

O tom, komu přesně budou byty určeny a jakým způsobem je město rozdělí mezi žadatele, není rozhodnuto. „Toto téma otevřeme až v případě realizace projektu,“ dodal starosta Ladislav Chlupáč.

Red

Red